Vakit Geçir içeriğine geri dön

Dünya Düzeni ve Türkiye

Dünya Tarihi Kronolojisi:

MÖ 3500 : Tekerleğin icadı

MÖ 3300 : Mezopotamya’da Sümerler yazıyı buldu.( Çivi yazısı)

MÖ 2650 : İlk piramit inşa edildi . Kral Djoser için Sakkara basamaklı piramidi inşa edildi. Mimar İmhotep tarafından yapılan bu piramitlerden sonra düz kenarlı piramitler ortaya çıkacaktı.

MÖ 1800 : Demirin ilk kullanımı.

MÖ 1760 : Babil Kralı Hammurabi (1792 – 1750) ilk yazılı yasalardan birini yürürlüğe koydu. Hammurabi Kanunları Babil’in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı’na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır.

MÖ 1279 : Antik Mısır’da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti

MÖ 1184 – Truva Savaşı: Truva’nın yağmalanıp yakılması.

MÖ 1100 : Fenikeliler, modern alfabenin kökenini oluşturan ilk alfabeyi kullanmışlardır.

Konfüçyüs’ün yaşadığı dönem . (Çin)

MÖ 753 – Romulus ve Remus, Roma’yı kurdular.

MÖ 563 – MÖ 483 : Buda’nın yaşadığı dönem. (Hindistan) Gerçek adı Sidarta Gautama’dır.

MÖ 480 – I. Leonidas, Sparta kralı öldü (d. yaklaşık MÖ 540)

MÖ 356 – MÖ 323 : Büyük İskender’in (III. Aleksandros) yaşadığı dönem.(Makedonya)

MÖ 209 – Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı Mete Han’ın tahta çıkışı.

MÖ 27 – MS 395 : Roma İmparatorluğu dönemi.

MÖ 4 – MS 33 : Hz. İsa (A.S.) yaşadığı dönem.

09 Haziran 53 – Roma İmparatoru Neron üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

09 Haziran 68 – Roma İmparatoru Neron intihar etti.

24 Ağustos 79 – Vezüv yanardağı püskürdü; Pompeii, Herculaneum, ve Stabiae şehirleri vokanik küller altında kaldı.

105 : İlk kağıdın icadı (Çin – T’sai Lun)

11 Mayıs 330 – Konstantinopolis (İstanbul) Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Daha önce Byzantion denen bu kente törenle Yeni Roma adı verilir ama daha çok Konstantinopolis adı kullanılacaktır.

06 Aralık 343 – Aya Nikola, Aziz Nikolas ya da Noel Baba olarak da bilinen ve Antalya’nın Demre ilçesinde yaşamış Hristiyan azizi

14 Şubat 496 – Sevgililer Günü, 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

10 Ağustos 610 – Miladi takvime göre Hz. Muhammed (SAV)’e ilk vahiyle beraber Kur’an inmeye başladı.

16 Temmuz 622 – Hz. Muhammed (SAV) ve beraberindeki ilk müslümanlar, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Bu olay Hicri Takvim’in başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

08 Haziran 632 – Hz. Muhammed (SAV) vefat etti.

23 Ağustos 634 – İlk Halife Hz. Ebu Bekir (R.A.) vefat etti.

17 Haziran 656 – Hz. Osman (R.A.) vefat etti.

23 Haziran 656 – Hz. Ali (R.A.) halife seçildi.

05 Eylül 699 – İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu doğdu (ö. 767)

14 Haziran 767 – İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu vefat etti.

31 Temmuz 855 – İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin öncüsü ve İslam bilgini vefat etti (d. 780)

11 Mayıs 868 – Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin’de basıldı.

24 Mayıs 1040 – Selçuklu Devleti’nin kuruluşu.

16 Ağustos 1055 – Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı doğdu (ö. 1092)

04 Eylül 1063 – Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu vefat etti (d. 990)

26 Ağustos 1071 – Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.

30 Ağustos 1071 – Malazgirt zaferi ile Alparslan’ın komutasındaki Türkler Anadolu’ya girmeye başladı.

25 Ocak 1072 – Divânu Lügati’t-Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı. (10 Şubat 1074’te bitirildi.)

10 Şubat 1074 – Divânu Lügati’t-Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazımı sona erdi. (25 Ocak 1072’te başladı.)

04 Haziran 1086 – Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu vefat etti (d. ?)

07 Haziran 1099 – Birinci Haçlı seferi: Haçlı ordusu Kudüs kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı.

13 Temmuz 1107 – I. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 2. Sultanı (d. 1079)

09 Ağustos 1173 – Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi’nin inşası başladı.

17 Eylül 1176 – Miryakefalon Savaşı. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos arasında meydana gelen ve Anadolu’da Türk hakimiyetinin kabul edildiği savaştır.

20 Eylül 1187 – Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü kuşattı.

06 Temmuz 1189 – Fransız asıllı kral I. Richard (Aslan Yürekli Richard) İngiltere tahtına çıktı, çok az İngilizce biliyordu.

15 Haziran 1215 – İngiltere Kralı John, Magna Carta sözleşmesini mühürledi.

03 Temmuz 1243 – Kösedağ Savaşı

05 Mayıs 1260 – Kubilay Han, Moğol imparatoru oldu.

18 Mayıs 1284 – Jönköping, resmen İsveç kenti oldu.

08 Ocak 1297 – Monako bağımsızlığını kazandı.

17 Ocak 1299 – Osmanlı İmparatorluğu’nu, Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti’nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede bağımsızlık ilan ederek kurmuştur.

27 Temmuz 1302 – Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasındaki Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi’nin zaferiyle sonuçlandı.

29 Haziran 1326 – I. Murat, Osmanlı’nın 3. Padişahı doğdu (ö. 1389)

01 Ağustos 1326 – Osman Bey, Osmanlı’nın kurucusu ve ilk Padişahı vefat etti (d. 1258)

11 Temmuz 1346 – IV. Karl Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’na kral olarak seçildi.

25 Ocak 1363 – Sırpsındığı Muharebesi’nı Osmanlı Devleti kazandı.

27 Ağustos 1389 – I. Murat, Sırp güçlerine karşı Kosova Meydan Muharebesi’ni kazandı. Murat Hüdavendigar, zaferden sonra savaş alanını dolaşırken, yaralı Sırp Miloş Obiliç’in hançer darbesiyle öldü.

20 Temmuz 1402 – Ankara Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu sultanı Yıldırım Bayezid ile Büyük Timur İmparatorluğu sultanı Timur arasında, Ankara’nın Çubuk Ovası’nda savaş başlamıştır.

28 Temmuz 1402 – Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilerek esir düştü; Osmanlı Devletinde Fetret Devri başladı.

26 Mayıs 1421 – Çelebi Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunun 5. Padişahı vefat etti.

06 Eylül 1422 – II. Murat, İstanbul kuşatmasını sona erdirdi.

01 Mart 1430 – Osmanlı Padişahı II. Murad, Selanik’i fethetti.

30 Mart 1432 – Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahı doğdu (ö. 1481)

29 Mayıs 1453 – Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’nu (Doğu Roma’yı) sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul’un fethi, Orta Çağın sonudur.

30 Mayıs 1453 – Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi’ni kurdu.

22 Temmuz 1456 – Belgrad Kuşatması – Osmanlı İmparatorluğu’nun (Padişahı II. Mehmed zamanı) Macaristan Krallığı’nın elinde olan Belgrad’ı almak için savaşması.

30 Mayıs 1431 – Jeanne d’Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

1447 – Johannes Gutenberg, hareketli parçalar ile yazı baskısını (matbaa) Avrupa’da başlattı.

03 Şubat 1451 – II. Murat, 6. Osmanlı padişahı hayatını kaybetti.

03 Şubat 1451 – Osmanlı padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet) ikinci kez tahta geçti.

17 Nisan 1453 – Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

15 Ağustos 1461 – Fatih Sultan Mehmet Trabzon’u aldı. Böylece Trabzon İmparatorluğu’na son verildi.

17 Haziran 1462 – Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda veya Vlad Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi III. Vlad, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)’e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı.

11 Ağustos 1473 – Fatih Sultan Mehmet’in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli Muharebesi’nde Uzun Hasan komutasındaki orduyu yendi.

03 Mayıs 1481 – Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahı vefat etti (d. 1432)

20 Mayıs 1481 – II. Beyazıt, Osmanlı padişahı oldu.

20 Haziran 1481 – II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı.

03 Ağustos 1492 – Kristof Kolomb, İspanya’dan üç gemiyle Hindistan’a ulaşmak ve yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı.

03 Ağustos 1492 – İspanyol Engizisyonu’nun ardından, İspanya’daki yaklaşık 200.000 Sefarad Yahudisi İspanyol krallığı ve Katolik Kilisesi tarafından ülkeden kovuldular, bunların büyük kısmı Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilecektir.

03 Mayıs 1494 – Kristof Kolomb yolculuğunun sonunda ilk kez bir kara parçası gördü , buraya sonradan Jamaika adı verilecektir.

25 Şubat 1495 – Cem Sultan , şehzade, Fatih Sultan Mehmet’in oğullarından öldü (d. 1459)

28 Ağustos 1499 – Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı’yı fethetti.

10 Eylül 1509 – Küçük Kıyamet: 1509 Büyük İstanbul Depremi meydana geldi.

24 Nisan 1512 – I. Selim tahta çıktı.

26 Mayıs 1512 – II. Bayezid, Osmanlı İmparatorluğunun 8. Padişahı vefat etti.

23 Ağustos 1514 – Çaldıran Muharebesi: Yavuz Sultan Selim (I. Selim) komutasındaki Osmanlı Ordusu, Şah İsmail’in ordusunu yendi.

24 Ağustos 1516 – Mercidabık Savaşı: I. Selim’in ordusu Memlük ordusunu yendi.

22 Ocak 1517 – Osmanlı ordusu Ridaniye Savaşında Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından, halifelik Osmanlılara geçti.

28 Ocak 1517 – Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Kahire’ye girdi

06 Temmuz 1517 – Hicaz, Osmanlı topraklarına katıldı.

10 Ağustos 1519 – Ferdinand Magellan beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla’dan yelken açtı.

29 Ağustos 1521 – Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.

13 Eylül 1521 – Aztek başkenti Tenochtitlan, Cortes komutasındaki İspanyollar’ca işgal edildi.

21 Ocak 1522 – Rodos’un Osmanlı Donanmasınca fethi.

28 Mayıs 1524 – II. Selim, Osmanlı İmparatorluğunun11. Padişahı doğdu.

29 Ağustos 1526 – Kanuni Sultan Süleyman, Macar ordusunu Mohaç’ta büyük bir yenilgiye uğrattı.

08 Eylül 1529 – Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte’yi fethetti.

29 Ağustos 1541 – Osmanlı ordusu Macaristan Krallığı’nın başkenti Budin’i ele geçirdi.

24 Haziran 1542 – İspanyol kaşif Francisco de Orellana Amerika’da Amazon nehri kıyısında Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramasını, Hükümdarı Şarlken’e kadın savaşçılar olarak tanımladığı için, bu nehre Kadın Savaşçı (Amazon) ismi verilmiştir.

25 Temmuz 1543 – Estergon Kuşatması: Avusturya Arşidüklüğü’nün elindeki Estergon, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatıldı ve yaklaşık iki hafta süren kuşatma sonrasında şehir Osmanlı egemenliğine girdi.

22 Ağustos 1543 – Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’u fethi

04 Temmuz 1546 – Osmanlı’nın 12. Padişahı III. Murat doğdu.

13 Haziran 1550 – Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Camii’nin temeli atıldı.

01 Şubat 1553 – Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa Krallığı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.

23 Ocak 1556 – Tarihin en yüksek ölü sayısına sahip depremi, Çin’in Shaanxi eyaletinde meydana geldi: yaklaşık 830,000 kişi ölü.

16 Ağustos 1556 – Süleymaniye Camii törenle açıldı.

07 Haziran 1557 – Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

26 Mayıs 1566 – III. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunun 13. Padişahı doğdu

07 Eylül 1566 – Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi’nde gut hastalığı yüzünden vefat etti. 28 Kasım 1566’da defnedildi.

06 Ağustos 1571 – Magosa’nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs’ın fethi tamamlandı.

19 Eylül 1575 – Padişah III. Murat’ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi’nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580’de yıktırıldı. Araştırmacılar, rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar.

09 Ağustos 1578 – Osmanlı Devleti ile Safevi kuvvetleri arasında Çıldır Muharebesi gerçekleşti.

10 Ocak 1595 – Padişah III. Murat (12. Osmanlı Padişahı), 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

15 Ocak 1582 – Rusya, Estonya ve Livonya’yı Polonya’ya bıraktı.

18 Nisan 1590 – I. Ahmet, Osmanlı padişahı doğdu (ö. 1617)

02 Eylül 1595 – Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi’ni teslim etmek zorunda kaldı.

1608 : Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey ilk teleskopu icat etmiştir.

07 Ocak 1610 – İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter’in dört uydusunu (İo, Europa, Ganymede, Callisto) tespit etti.

13 Ocak 1610 – Galileo Galilei, Jüpiter’in 4. uydusu Callisto’yu keşfetti.

27 Temmuz 1612 – IV. Murat, Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı doğdu (ö. 1640)

09 Haziran 1617 – Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul’da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.

25 Şubat 1618 – Osmanlı sultanı I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman padişah oldu.

20 Mayıs 1622 – Osmanlı İmparatorluğu’nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II. Osman’ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan Genç Osman’ın yerine I. Mustafa, ikinci kez tahta çıkarıldı.

10 Eylül 1623 – IV. Murat tahta çıktı.

19 Ağustos 1630 – Evliya Çelebi elli yıl sürecek seyahatlerine başladı.

17 Haziran 1631 – Mümtaz Mahal doğum yaparken vefat etti. Eşi Hint-Türk-Moğol Babür İmparatoru Şah-ı Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Tac Mahal’i 20 yıl içinde tamamlattı.

21 Haziran 1633 – Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı.

05 Ağustos 1634 – Sultan IV. Murad içki yasağı ilan ederek meyhaneleri kapattırdı.

08 Şubat 1640 – IV. Murat, 17. Osmanlı padişahı’nın ölümü (d. 1612)

09 Şubat 1640 – Sultan İbrahim tahta çıktı.

25 Şubat 1643 – II. Ahmed, 21. Osmanlı padişahı doğdu (ö. 1695)

26 Mayıs 1647 – Alse Young adındaki bir kadın Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs olmuştur. Young Hartford, Connecticut’ta asılarak idam edilmişti.

13 Eylül 1647 – İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometre’yi icat etti.

08 Ağustos 1648 – Osmanlı İmparatorluğu tahtına IV. Mehmet (Avcı) çıktı.

18 Ağustos 1648 – İbrahim, Osmanlı’nın 18. Padişahı vefat etti (d.1615)

16 Temmuz 1661 – Avrupa’da ilk banknot, Stockholms Banco adlı bir İsveç bankası tarafından bastırtılarak tedavüle verildi.

06 Şubat 1664 – II. Mustafa, 22. Osmanlı padişahı doğdu (ö. 1703)

08 Eylül 1664 – İngiltere Kralı’nın kardeşi York Dükü Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam’ı İngiltere’ye bağladı. Amerika’nın doğusundaki kentin adı dükün unvanından esinlenerek New York Yeni York) oldu.

15 Haziran 1667 – Kayıtlara geçmiş ilk kan nakli Fransa Kralı XIV. Louis’nin de özel doktoru olan Jean-Baptiste Denys tarafından gerçekleştirildi. Dr. Denys bir koyunun kanını 15 yaşında bir çocuğa nakletmiş ve çocuk yaşamıştı.

10 Ağustos 1675 – Greenwich Gözlemevi Londra’da kuruldu.

25 Haziran 1678 – Elena Cornaro Piscopia, Ph.D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.

01 Temmuz 1683 – Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı.

04 Ağustos 1683 – Dom Perignon ilk şampanyayı üretti.

03 Eylül 1683 – Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.

12 Ağustos 1687 – İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı ordusu ile Habsburg ordusu arasında, Mohaç’ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı; Habsburg’un zaferiyle sonuçlandı.

30 Temmuz 1688 – Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül’de şehri ele geçirdiler.

08 Eylül 1688 – Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında Osmanlı hakimiyetinden çıktı.

22 Haziran 1691 – II. Ahmed 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

22 Haziran 1691 – II. Süleyman, 20. Osmanlı Padişahı vefat etti (d. 1642)

06 Şubat 1695 – II. Ahmet, 21. Osmanlı padişahı ölümü (d. 1643)

06 Şubat 1695 – Sultan II. Ahmed’in ölümü ve II. Mustafa’nın tahta çıkışı.

02 Ağustos 1696 – I. Mahmut, Osmanlı’nın 24. Padişahı doğdu (ö. 1754)

02 Temmuz 1698 – İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

26 Ocak 1699 – Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nı imzaladı.

14 Temmuz 1700 – Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası ile İstanbul Antlaşması’nı imzaladı.

22 Ağustos 1703 – III. Ahmed, II. Mustafa’nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni padişahı oldu.

01 Mayıs 1707 – İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti.

07 Ocak 1714 – İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı.

28 Ocak 1717 – III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahı (ö. 1774)

15 Mayıs 1718 – Londra’lı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

21 Temmuz 1718 – Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.

25 Nisan 1719 – Daniel Defoe’nun ünlü romanı ‘Robinson Crusoe’ yayımlandı.

31 Ocak 1729 – Türkiye’de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa’nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul’da Sultanselim’deki konağında kurmuştu.

01 Temmuz 1736 – 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet vefat etti.

18 Eylül 1739 – Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü ile Belgrad Antlaşması’nı imzaladı.

30 Mayıs 1740 – Osmanlı Devleti Fransa ile kapütülasyon antlaşması yaptı.

15 Haziran 1752 – Benjamin Franklin, uçurtma deneyi ile yıldırımın elektrik akımı olduğunu ispatladı.

15 Mayıs 1756 – Kuzey Amerika’daki egemenlik mücadelesinde İngiltere’nin Fransa’ya savaş açmasıyla, Fransa-Kızılderili savaşı olarak da bilinen Yedi Yıl Savaşı başladı.

05 Mayıs 1762 – Rusya ve Prusya, aralarındaki Yedi Yıl Savaşı’nı sona erdiren St. Petersburg antlaşması imzaladılar.

06 Aralık 1768 – Encyclopedia Britannica’nın ilk baskısı yapıldı.

21 Ocak 1774 – Osmanlı Padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.

04 Mart 1774 – Orion Nebulası ilk kez William Herschel tarafından gözlemlendi.

21 Temmuz 1774 – Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı

01 Ağustos 1774 – İngiliz kimyacı Joseph Priestley oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.

19 Nisan 1775 – Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde ilk çatışmaya girdi.

01 Mayıs 1776 – İlluminati, Adam Weishaupt tarafından kuruldu.

04 Temmuz 1776 – Amerikan Bağımsızlık günü; Amerikan Kongresi Britanya’dan bağımsızlığını ilan etti. ABD’nin kuruluş günü

14 Haziran 1777 – Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi.(Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)

03 Temmuz 1778 – Prusya, Avusturya’ya savaş ilan etti.

10 Temmuz 1778 – Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis Büyük Britanya Krallığı’ na savaş ilan etti.

08 Eylül 1779 – IV. Mustafa, Osmanlı’nın 29. Padişahı doğdu. (ö. 1808)

04 Haziran 1783 – Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar.

05 Haziran 1783 – İlk defa balonla uçuş gerçekleştirildi.

27 Ağustos 1783 – Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

03 Eylül 1783 – İngiltere, Paris’de imzalanan anlaşmayla ABD’nin bağımsızlığını tanıdı.

07 Ocak 1785 – Fransız havacı Jean Pierre Blanchard ve ABD’li fizikçi John Jeffries, bir balonla Manş Denizi’ni geçtiler.

17 Ağustos 1787 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı.

21 Haziran 1788 – New Hampshire, ABD Anayasasını onaylayarak 9. Eyalet olarak birliğe katıldı.

26 Temmuz 1788 – New York, ABD Anayasası’nı onaylayarak ABD’nin 11. eyaleti oldu.

13 Eylül 1788 – Danimarka, İsveç’i işgal etti.

07 Ocak 1789 – İlk Amerikan başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegeleri, onlar da bir ay sonra ülkenin ilk başkanını belirlediler: George Washington.

30 Nisan 1789 – George Washington, ABD’nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

04 Ağustos 1791 – Osmanlı – Avusturya devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

09 Ocak 1792 – Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 5 yıllık savaşın ardından Yaş Antlaşması imzalandı.

20 Nisan 1792 – Birinci Fransa Cumhuriyeti yönetimi, Avusturya Habsburg Monarşisi’ne savaş ilan etti. Fransız Devrim Savaşları başladı.

17 Mayıs 1792 – New York Borsası kuruldu.

05 Eylül 1795 – ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ABD’yi yıllık vergiye bağlayan ABD – Osmanlı Sözleşmesi imzalandı (Trablus Antlaşması). Yabancı bir devlete vergi ödenmesini kabul eden tek ABD belgesidir. ABD, 22 maddelik bu antlaşmaya 1818 yılına kadar bağlı kalmıştır.

1796 – Çiçek hastalığına ait aşının İngiliz cerrah Edward Jenner tarafından bulunduğu kabul edilmektedir. Çiçek aşısının Osmanlı İmparatorluğunda ise ilk kez 1718-1730 tarihleri arasında ortaya çıktığına yönelik kanıtlar da bulunmaktadır.

14 Mayıs 1796 – Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.

01 Temmuz 1798 – Napolyon Mısır’ı işgal etti.

15 Temmuz 1799 – Hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan üç dilde yazılmış Rosetta Taşı, Napolyon’un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri bulundu.

24 Nisan 1800 – Dünyanın en büyük kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi kuruldu.

05 Eylül 1800 – Napolyon Bonapart, Malta adasını İngiltere’ye bıraktı.

25 Haziran 1801 – Kahire’deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

30 Nisan 1803 – ABD, Louisiana topraklarını Fransa’dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte Louisiana mübayaası’ adı verilmektedir.

18 Mayıs 1804 – Napolyon Bonapart, Fransa İmparatoru ilan edildi.

09 Ağustos 1805 – Avusturya, Birleşik Krallık, İsveç, Rusya ve Napoli, Napolyon’a karşı ittifak oluşturdular.

29 Mayıs 1807 – Kabakçı Mustafa ayaklanmasında, isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut’un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

07 Ağustos 1807 – İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.

28 Temmuz 1808 – Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul’da IV. Mustafa’nın emriyle boğularak öldürüldü.

10 Ağustos 1809 – Ekvador’un başkenti Quito, İspanya’dan bağımsızlığını ilan etti.

11 Mayıs 1811 – Siyam ikizleri diye anılacak Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve 18 çocukları oldu.

14 Mayıs 1811 – Paraguay, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

05 Temmuz 1811 – Venezüella, İspanya’dan bağımsızlığını ilan etti.

28 Mayıs 1812 – Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi.

22 Haziran 1812 – Napolyon Rusya’ya savaş açtı.

07 Eylül 1813 – Sam Amca takma ismi ABD için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı.

04 Nisan 1814 – Napolyon tahtından ilk defa çekildi.

09 Temmuz 1816 – Arjantin, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

11 Aralık 1816 – Indiana, 19.cu eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı.

10 Aralık 1817 – Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri’nin 20. Eyaleti olarak birliğe katıldı.

17 Ocak 1819 – Simon Bolivar Kolombiya Cumhuriyeti’ni ilan etti.

26 Haziran 1819 – Bisikletin patenti alındı.

07 Ağustos 1819 – Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.

12 Mayıs 1820 – Modern hemşireliğin kurucusu, Kırım Savaşı sırasında Üsküdar’daki Selimiye Kışlası’nda da görev yapan İngiliz hemşire Florence Nightingale, İtalya’nın Floransa kentinde doğdu. Kendisine Lambalı Kadın adı takılmıştı.

05 Mayıs 1821 – Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart, ikinci sürgün yeri olan Güney Atlantik Okyanusu’ndaki Saint Helena Adası’nda öldü.

10 Ağustos 1821 – Missouri, ABD’nin 24. eyaleti oldu.

15 Eylül 1821 – Kosta Rika İspanya’dan ayrıldı.

15 Eylül 1821 – Guatemala bağımsızlığını ilan etti.

07 Eylül 1822 – Portekiz sömürgesi Brezilya bağımsızlığına kavuştu.

07 Mayıs 1824 – İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana’da 9’uncu senfoniyi ilk kez sundu.

06 Ağustos 1824 – Simon Bolivar Junin (Peru) Savaşı’nda İspanyolları yendi.

06 Ağustos 1825 – Bolivya, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

25 Ağustos 1825 – Uruguay, Brezilya’dan bağımsızlığını ilan etti.

29 Ağustos 1825 – Portekiz, Brezilya’nın bağımsızlığını tanıdı.

15 Haziran 1826 – Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdı. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay, Osmanlı tarihinde Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) olarak anıldı.

02 Eylül 1826 – Zabıta Teşkilatı kuruldu.

07 Temmuz 1828 – Kars, Rus işgaline uğradı.

08 Temmuz 1829 – Erzurum, Rus işgaline uğradı.

14 Eylül 1829 – Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalandı.

08 Şubat 1830 – Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı’nın doğumu (ö. 1876)

24 Nisan 1830 – Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti.

12 Haziran 1830 – Fransa, Cezayir’i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferrucha 37.000 asker çıkardı.

18 Haziran 1830 – Fransa Cezayir’i işgal etti.

01 Ağustos 1830 – Belçikalılar’ın Hollanda’ya karşı ayaklanmasıyla Belçika kuruldu.

01 Haziran 1831 – James Clark Ross, Kuzey Kutbunu keşfetti.

21 Temmuz 1831 – İlk Belçika Kralı I. Léopold tahta çıktı.

29 Ağustos 1831 – Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

07 Mayıs 1832 – Yunanistan Krallığı kuruldu.

08 Temmuz 1833 – Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı.

05 Mart 1836 – Samuel Colt ilk .34 kalibre altıpatlar (revolver) tabancanın seri üretimine başladı.

15 Haziran 1836 – Arkansas 25. Eyalet olarak ABD’ye katıldı.

20 Haziran 1837 – Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır.

06 Ocak 1838 – Samuel Morse, telgrafı kamuya tanıttı.

28 Haziran 1838 – I. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe 20 Haziran’da tahta çıkmıştı ve ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır.

13 Nisan 1839 – El Salvador bağımsızlığını ilan etti.

14 Haziran 1839 – Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

01 Temmuz 1839 – Padişah II. Mahmut vefat etti; yerine Sultan Abdülmecit geçti.

23 Ağustos 1839 – Hong Kong Birleşik Krallık’a bırakıldı.

01 Mayıs 1840 – Penny Black olarak da bilinen ilk yapıştırılabilen resmi posta pulu, Birleşik Krallık’ta tedavüle çıktı.

20 Haziran 1840 – Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

15 Temmuz 1840 – Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı.

20 Nisan 1841 – İlk dedektif romanı Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı.

22 Ocak 1842 – İlk kez Baytar Mektebi (Veteriner fakültesi) açıldı.

30 Mart 1842 – İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.

24 Mayıs 1844 – ABD’li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore’da bir tren istasyonuna kendi icadı olan mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

15 Haziran 1844 – Charles Goodyear, kauçuğun güçlendirilmesi işleminde kullanılan ve vulkanizasyon adı verilen bir yöntemin patentini aldı.

17 Mart 1845 – Küçük paketlerde kullanılan lastik bandın patenti alındı.

10 Nisan 1845 – Türk Polis Teşkilatı kuruldu.

22 Haziran 1846 – Adolphe Sax, saksofonun patentini aldı.

21 Mayıs 1847 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

21 Şubat 1848 – Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto kitabını yayımladı.

22 Ağustos 1848 – ABD, New Mexico’yu topraklarına kattı.

23 Ocak 1849 – Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın oldu.

13 Nisan 1849 – Macaristan cumhuriyet rejimine geçti.

22 Ağustos 1849 – Tarihteki ilk askeri hava hücumu gerçekleşti. Avusturya, İtalya’nın Venedik kentine pilotsuz hava balonları yolladı.

09 Eylül 1850 – Kaliforniya, 31. eyalet olarak ABD’ye kabul edildi.

12 Ağustos 1851 – Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

18 Eylül 1851 – Amerikalı gazetesi New York Times yayımlanmaya başlandı.

09 Ocak 1853 – Osmanlı İmparatorluğu için “hasta adam” tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikolay tarafından kullanıldı.

11 Eylül 1853 – Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.

13 Ocak 1854 – ABD’li Anthony Faas, akordeonun patentini aldı.

28 Mart 1854 – Kırım Savaşı: Fransa Rusya’ya savaş açtı.

01 Haziran 1855 – Amerikalı maceraperest ve paralı asker William Walker Nikaragua’yı ele geçirdi.

29 Ağustos 1855 – Osmanlı’da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu’dan İstanbul’a gönderildi. Kırım Savaşı’ndan bilgi veren telgrafta, Müttefik askerleri Sivastopol’a girmişlerdir. yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

10 Eylül 1855 – Türkiye’de ilk telgraf haberleşmesi başladı.

18 Şubat 1856 – Islahat Fermanı yayınlandı

30 Mart 1856 – Kırım Savaşı Paris Antlaşması (1856)’nin imzalanmasıyla bitti.

07 Haziran 1856 – Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

30 Mart 1858 – Hymen Lipman silgili kurşunkalemin patentini aldı

11 Mayıs 1858 – Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı.

05 Ağustos 1858 – ABD ve Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.

16 Ağustos 1858 – ABD Başkanı James Buchanan ilk okyanus aşırı telgraf görüşmesinin açılışını İngiltere Kraliçesi ile yaptı.

25 Nisan 1859 – Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı’nın kazılmasına, Mısır’ın Port Said kentinde başlandı.

31 Mayıs 1859 – Londra’daki ünlü saat kulesi Big Ben’in saati ilk kez çalışmaya başladı.

24 Haziran 1859 – İsviçre işadamı Jean Henry Dunant, İtalya’da Solferino savaşı sonrası uluslararası Kızılhaç’ı kurmaya karar verdi.

27 Ağustos 1859 – Dünyanın ilk petrol kuyusu ABD’nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

12 Nisan 1861 – Amerikan İç Savaşı, Güney Carolina’da patlak verdi.Savaş sonunda toplam 620 bin kişi öldü

26 Haziran 1861 – Sultan Abdülmecit (Osmanlı’nın 31. Padişahı) öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.

20 Nisan 1862 – İlk pastörizasyon deneyi Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi.

28 Mayıs 1862 – Sayıştay kuruldu.

19 Haziran 1862 – ABD’de kölelik resmi olarak kalktı.

08 Eylül 1862 – Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.

10 Ocak 1863 – Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun Metropolitan adı verilen ilk hattı açıldı.

27 Şubat 1863 – Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi İstanbul Atmeydanı’nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

30 Mart 1863 – Türkiye’de eğitim alanında açılan ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka kuruldu.

10 Aralık 1863 – Londra metrosu açıldı.

21 Mayıs 1864 – Kuzey Kafkasyalılar-Çerkesler’in anavatanları olan Kuzey Kafkasya’dan Ruslar tarafından Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi

31 Ocak 1865 – ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı.

14 Nisan 1865 – ABD Başkanı Abraham Lincoln’e John Wilkes Booth tarafından suikast yapıldı, Lincoln ertesi sabah öldü.

26 Nisan 1865 – ABD Başkanı Abraham Lincoln’ü bir suikastla öldüren John Wilkes Booth, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri askerleri tarafından on iki günlük bir insan avının sonunda, kuzey Virginia’nın kırsal kesiminde yakalandı ve öldürüldü.

15 Haziran 1865 – Yoksullar ve yetimlerin yatılı eğitimi için Darüşşafaka kuruldu.

04 Temmuz 1865 – Lewis Carroll’un Alis Harikalar Diyarında adlı romanı yayımlandı.

06 Aralık 1865 – ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi.

07 Haziran 1866 – Anadolu’da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.

24 Temmuz 1866 – Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.

20 Ağustos 1866 – ABD başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı’nın bittiğini resmen ilan etti.

30 Mart 1867 – Alaska, ABD Dışişleri Bakanı William H. Seward tarafından Rusya İmparatorluğu’ndan 7.2 milyon dolara satın alındı. Satışta kilometrekaresi 4.19 dolara gelmiştir.

07 Mayıs 1867 – Alfred Nobel dinamitin patentini aldı.

11 Mayıs 1867 – Lüksemburg, Fransa’dan bağımsızlığını kazandı.

17 Temmuz 1867 – Marx’ın “Das Kapital” adlı kitabının ilk cildi yayımlandı.

10 Mayıs 1868 – Bugünkü adı Danıştay, olan Şura-yı Devlet kuruldu.

23 Haziran 1868 – ABD’li mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.

18 Ağustos 1868 – Fransız astronom Pierre Janssen helyum elementini keşfetti.

08 Aralık 1868 – İlk ışıklı trafik lambaları, Londra’da kullanılmaya başlandı.

05 Şubat 1869 – 78 kilogram ağırlığında ve %91’i saf altından oluşan dünyanın en büyük altın külçesi Hoşgeldin Yabancı Victoria, Avustralya’da yerin birkaç santimetre altından çıkarıldı.

06 Mart 1869 – Dimitri Mendeleyev, ilk periyodik tabloyu açıkladı.

01 Haziran 1869 – Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini aldı.

26 Nisan 1870 – Osmanlı Devleti’nde, Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı.

19 Haziran 1870 – Amerikan İç Savaşı’ndan sonra bütün güney eyaletleri’nin ABD’ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri’nin varlığı resmen sona erdirildi.

26 Haziran 1870 – Hz. İsa’nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel’in ABD’de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

15 Temmuz 1870 – Georgia, Amerikan İç Savaşı’ndan sonra ABD’ye tekrar kabul edilen son eyalet oldu.

04 Eylül 1870 – Fransa’da III. Cumhuriyet ilan edildi.

20 Temmuz 1871 – Britanya kolombiyası, Kanada federasyonuna katıldı.

01 Mart 1872 – Dünyanın ilk ulusal parkı olan Yellowstone Ulusal Parkı açıldı.

20 Mayıs 1873 – ABD’de Levi Strauss ve Jacob Davis, bakır perçinlerin kullanıldığı ilk blue jean’in (kot pantolon) patentini aldılar.

16 Eylül 1873 – Fransa’daki Alman işgalinin sonu.

02 Ağustos 1875 – Dünyanın ilk buz pateni pisti Londra’da açıldı.

24 Ağustos 1875 – Matthew Webb, Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.

14 Şubat 1876 – Alexander Graham Bell, telefon patenti için başvurdu.

30 Mayıs 1876 – Osmanlı Padişahı Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi. Yerine yeğeni V. Murat geçti.

04 Haziran 1876 – 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları’nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.

01 Ağustos 1876 – Colorado, 38. eyalet olarak ABD’ne kabul edildi.

08 Ağustos 1876 – Thomas Edison mimeograph da denen teksir makinesinin patentini aldı.

10 Ağustos 1876 – Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.

31 Ağustos 1876 – V. Murat tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamit padişah oldu.

24 Nisan 1877 – Rusya, Eflak ve Boğdan’a girerek Osmanlılara savaş açtı, böylece 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu.

20 Haziran 1877 – Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada’nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı.

06 Aralık 1877 – Thomas Edison, ilk ses kaydını gerçekleştirdi.

11 Ocak 1878 – Süt ilk defa şişelenerek satıldı.

18 Şubat 1878 – II. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu.

19 Şubat 1878 – Thomas Edison fonografın (gramofon) patentini aldı.

03 Mart 1878 – Osmanlı devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı. Bulgaristan özerkliğini ilan etti.

01 Temmuz 1878 – Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallığa devredildi.

13 Temmuz 1878 – Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı.

27 Şubat 1879 – Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi.

27 Ocak 1880 – Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı.

29 Haziran 1880 – Fransa Tahiti’yi topraklarına kattı.

25 Ocak 1881 – Thomas Edison ve Alexander Graham Bell Oryantal Telefon Şirketini kurdular.

01 Temmuz 1881 – Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.

24 Mayıs 1883 – Yapımı 14 yıl süren New York City’deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.

01 Şubat 1884 – Oxford English Dictionary’nin ilk baskısı yapıldı.

14 Temmuz 1884 – Kamerun, Almanya’nın sömürgesi oldu.

19 Haziran 1885 – Özgürlük Heykeli, Fransa’dan New York’a getirildi.

06 Temmuz 1885 – Fransız bilimci Louis Pasteur’ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.

29 Ağustos 1885 – Gottlieb Daimler ilk motosiklet patentini aldı.

04 Eylül 1885 – “Self-servis” ilk defa New York’ta uygulanmaya başlandı.

29 Ocak 1886 – Karl Benz, benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı.

08 Mayıs 1886 – Atlantalı kimyacı ve eczacı olan John S. Pemberton dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek Coca-Cola’yı Georgia’da icat etti.

07 Ocak 1887 – Thomas Stevens, dünya çapında bisiklet turu tamamlayan ilk kişi oldu.

01 Şubat 1887 – ABD’de emlakçılık yapan Harvey Henderson Wilcox ve karısı Hollywood isimli çiftliklerini tapu dairesinde kayderttirdi. Los Angeles’in batısındaki araziye telefon, elektrik, gaz ve su getirttiler. Amerikan sinema endüstrisi burada doğdu.

13 Ocak 1888 – National Geographic Society kuruldu.

16 Mayıs 1888 – Gramofonun mucidi Emile Berliner, Philadelphia’da geliştirdiği bu aletin tanıtımını yaptı.

15 Haziran 1888 – II. Wilhelm Almanya İmparatoru oldu

21 Ağustos 1888 – William Seward Burroughs, ABD’de ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı.

04 Eylül 1888 – George Eastman, Kodak adını ticarileştirdi ve makaralı film kullanan kamerasının patentini aldı.

05 Ocak 1889 – Alman fizikçi Martin Brendel ilk kez auroraları fotoğrafladı.

31 Mart 1889 – Paris’te, 1789 Fransız Devrimi’nin 100’üncü yıldönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

01 Mayıs 1889 – 1 Mayıs işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.

01 Mayıs 1889 – Alman ilaç firması Bayer, Aspirini üretti.

06 Mayıs 1889 – Eyfel Kulesi ziyaretçilere açıldı.

13 Ağustos 1889 – Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

07 Haziran 1890 – Ertuğrul Fırkateyni, Japonya’da Yokohama Limanı’na ulaştı.

03 Temmuz 1890 – Idaho, Amerika Birleşik Devletleri’nin 43. eyaleti oldu.

10 Temmuz 1890 – Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri’nin 44. eyaleti oldu.

06 Ağustos 1890 – Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York’taki Auburn hapishanesinde gerçekleşti.

16 Eylül 1890 – Japonya’da Ertuğrul Fırkateyni battı, kazadan sadece 69 denizci kurtarılabildi.

20 Mayıs 1891 – Sinema tarihi: Thomas Edison’un kinetoscope adlı film gösterme cihazının bir prototipinin tanıtımı yapıldı.

24 Ağustos 1891 – Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın patentini aldı.

15 Ocak 1892 – Basketbolun kuralları ilk kez, oyunun doğum yeri sayılan Springfield, Massachusetts’de (Amerika Birleşik Devletleri) James Naismith tarafından yayımlandı.

09 Ağustos 1892 – Thomas Edison, iki yönlü telgrafının patentini aldı.

07 Haziran 1893 – Gandhi, ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı.

10 Ağustos 1893 – Rudolf Diesel’in ilk dizel aracı kullanıma girdi.

14 Ağustos 1893 – Dünyada ilk kez Fransa’da otomobillere plaka takıldı.

19 Eylül 1893 – Yeni Zelanda Kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866’da kadın hareketini başlatan Kate Sheppard idi.

13 Şubat 1894 – Auguste Lumière ve Louis Lumière, sinematograf’ın (bir film kamerası ve projektör’ün bir araya getirilmiş hali) patentini aldılar.

14 Nisan 1894 – Thomas Edison, sinemanın bir öncüsü sayılabilecek kinetoscope adlı cihazının ilk gösterisini yaptı.

26 Mayıs 1894 – Rusya’nın son çarı II. Nikola taç giydi.

23 Haziran 1894 – Uluslararası Olimpiyat Komitesi Paris’te kuruldu.

24 Haziran 1894 – Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir yapılması kararını aldı.

28 Haziran 1894 – İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi tatil olarak kabul edildi.

23 Temmuz 1894 – Japon güçleri Seul Kraliyet Sarayı’nı işgal etti ve Kore kralını tahttan indirdi.

01 Ağustos 1894 – Çin-Japon Savaşı, Japon İmparatorluğu, Kore için Çin’e savaş açtı

01 Şubat 1895 – Lumiere Kardeşler, sinema makinasını icat ettiler.

09 Şubat 1895 – William G. Morgan voleybolun (ilk adı “Mintonette”) temellerini oluşturdu.

28 Haziran 1895 – El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliğini kurdular.

18 Ocak 1896 – X-ışınları cihazı ilk kez New York’ta halka tanıtıldı. “X” adı, ne tür bir ışın olduğunun bilinmeyişini simgeliyordu.

18 Mayıs 1897 – İrlandalı yazar Bram Stoker’ın Dracula adlı romanı yayımlandı.

05 Ağustos 1897 – Edison ilk reklam filmini üretti.

24 Nisan 1898 – İspanya, Küba’nın bağımsızlığını destekleyen ABD’nin adanın boşaltılması isteğini reddederek ABD’ye savaş ilan etti.

12 Haziran 1898 – Filipinler İspanya’dan bağımsızlığını ilan etti.

04 Temmuz 1898 – Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, ‘La Burgogne’ adlı geminin Atlas Okyanusu’nda batması sonucu yaşamını yitirdi.

30 Aralık 1898 – Gülhane Askeri Tıp Mektebi açıldı.

29 Ağustos 1898 – Goodyear şirketinin kuruluşu.

10 Aralık 1898 – İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

21 Ocak 1899 – Opel ilk otomobilini üretti.

06 Mart 1899 – Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı.

10 Ocak 1900 – Dünya Şampiyonu, Pehlivan Kara Ahmet, Paris’te “Şampiyonlar Şampiyonu” ünvanını aldı.

14 Haziran 1900 – Hawaii Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı.

02 Temmuz 1900 – Ferdinand von Zeppelin’in yaptığı hava aracı, Almanya’nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca “Zeplin” adı verildi.

31 Mart 1901 – Avusturya-Macaristan Başkonsolosu Emile Jelinek’in Daimler’e ısmarladığı dört silindirli araç sahibine teslim edildi. Jelinek yeni aracına kızı ‘Mercedes’in adını verdi.

22 Ağustos 1901 – Cadillac Motor Şirketi kuruldu.

06 Eylül 1901 – ABD’nin 25. başkanı olan William McKinley, Leon Czolgosz tarafından Buffalo, New York’ta suikasta uğradı. McKinley 14 Eylül’de öldü ve yerine yardımcısı Theodore Roosevelt geçti.

10 Aralık 1901 – İlk Nobel ödülleri verildi.

17 Mayıs 1902 – Yunan arkeologlar, Antik Çağ’ın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneği toprak altından çıkardılar.

20 Mayıs 1902 – Küba, ABD’den bağımsızlığını kazandı, Tomás Estrada Palma ülkenin ilk başkanı oldu.

28 Mayıs 1902 – Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

23 Haziran 1902 – Bir İspanyol ismi olan Mercedes markası tescillendi. İlk Mercedes otomobili Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.

09 Ağustos 1902 – VII. Edward, Birleşik Krallık kralı olarak taç giydi.

16 Haziran 1903 – Ford motor şirketi kuruldu.

16 Haziran 1903 – Pepsi Cola şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.

25 Haziran 1903 – Marie Curie, Paris Üniversitesi’ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

20 Temmuz 1903 – Ford ilk arabasını üretti.

07 Ocak 1904 – İlk uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali “CQD” kadul edildi, ancak iki yıl sonra yerini SOS sinyaline bıraktı.

21 Mayıs 1904 – FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris’te kuruldu.

29 Ağustos 1904 – Osmanlı’nın 33. Padişahı V. Murat vefat etti (d. 1840)

26 Ocak 1905 – Pretoria’da (Güney Afrika) 3,106 karat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa “Cullinan” adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen “Afrika’nın Büyük Yıldızı” adındaki 530.2 karatlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası Britanya tacına yerleştirildi.

11 Nisan 1905 – Einstein, İzafiyet Teorisini açıkladı.

07 Haziran 1905 – Norveç parlamentosu İsveç ile olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos’ta düzenlenen referandum ile bağımsızlık onaylandı.

30 Haziran 1905 – Albert Einstein Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu.

13 Ağustos 1905 – Norveç’te düzenlenen referandumda, İsveç’ten ayrılma kararı çıktı.

01 Mayıs 1906 – Türkiye’de günümüzde bilinen ilk 1 Mayıs İzmir’de kutlandı.

17 Temmuz 1907 – Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.

17 Ağustos 1907 – II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi.

01 Temmuz 1908 – SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.

24 Temmuz 1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı. 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.

14 Ağustos 1908 – Birleşik Krallık’ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez uluslararası güzellik yarışması düzenlendi.

27 Ağustos 1908 – Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul’dan Medine’ye ilk tren kalktı.

16 Eylül 1908 – General Motors Şirketi’nin kuruluşu.

17 Eylül 1908 – Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu.

13 Nisan 1909 – Osmanlı İmparatorluğu’nda 31 Mart Olayı meydana geldi.

19 Nisan 1909 – Jeanne d’Arc azize ilan edildi.

27 Nisan 1909 – II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.

10 Haziran 1909 – Telsizle ilk S.O.S. sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

19 Haziran 1910 – Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD’de kutlandı.

24 Haziran 1910 – Japonya Kore’yi istila etti.

15 Temmuz 1910 – Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş olan İstanbul’daki Çırağan Sarayı yandı.

18 Ocak 1911 – İlk defa bir uçak, bir geminin güvertesine iniş yaptı. Pilot Eugene B. Ely, San Francisco limanında bulunan USS Pennsylvania gemisine indi.

01 Haziran 1911 – Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)

15 Haziran 1911 – Sonradan IBM adını alacak olan Computing Tabulating Recording Corporation adlı şirket kuruldu.

22 Haziran 1911 – V. George, taç giyerek resmen İngiltere kralı oldu.

01 Temmuz 1911 – Kandilli Rasathanesi kuruldu.

21 Ağustos 1911 – Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi’nin bir çalışanı tarafından çalındı.

12 Şubat 1912 – 6 yaşındaki Çin imparatoru Aisin-Gioro tahttan indirildi. Böylelikle iki bin senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Mançu Hanedanı son bulmuş oldu.

01 Mart 1912 – Albert Berry, bir paraşüt ile uçaktan atlayan ilk kişi oldu.

10 Nisan 1912 – RMS Titanic ilk seferine çıktı.

14 Nisan 1912 – Bir Alman şirketine 1910’da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930’a kadar paralı olarak sağlandı. ‘Müruriye’ denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

15 Nisan 1912 – 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland’ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı, olayda 1.513 kişi öldü.

26 Nisan 1912 – İlk defa, bir Osmanlı pilotu olan Fesa Bey (Evrensev), Osmanlı tayyaresi ile Türk toprakları üzerinde uçtu.

08 Haziran 1912 – Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.

05 Ağustos 1912 – Padişah Sultan Reşat (V. Mehmed), Meclis-i Mebusan’ı feshetti ve 14 Mayıs 1914’e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.

09 Ağustos 1912 – Tekirdağ ilinin Mürefte beldesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Ağustos 1912 – Alaska, ABD topraklarına dahil oldu.

03 Eylül 1912 – Deniz kuvvetlerine yiyecek sağlamak için, dünyanın ilk konserve fabrikası İngiltere’de açıldı.

07 Ocak 1913 – Ham petrolden benzin eldesi patentlendi.

01 Şubat 1913 – Grand Central Terminal, New York’ta açıldı: dünyanın en büyük tren istasyonu.

30 Mayıs 1913 – I. Balkan Savaşı sona erdi.

10 Ağustos 1913 – II. Balkan Savaşı sona erdi: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ, ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.

13 Ağustos 1913 – Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.

31 Ağustos 1913 – Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, kuruldu. Yaklaşık 3 ay yaşamış bir devlettir.

20 Şubat 1914 – İstanbul’da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

25 Nisan 1914 – İngiliz – Fransız kuvvetleri, Çanakkale’ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı.

08 Mayıs 1914 – Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD’de kuruldu.

07 Haziran 1914 – Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

28 Haziran 1914 – Avusturya arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophia’nın, Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.

28 Temmuz 1914 – I. Dünya Savaşı başladı.

05 Ağustos 1914 – Cleveland, Ohio’da ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.

05 Ağustos 1914 – Amerikalı Mary Pheps Jacob, sutyen patenti aldı. İlk sutyen pembe bir kurdeleyle birbirine bağlanmış bir çift mendilden oluşuyordu.

06 Ağustos 1914 – I. Dünya Savaşı: Sırbistan Almanya’ya, Avusturya da Rusya’ya savaş ilan etti.

11 Ağustos 1914 – I. Dünya Savaşı’nda İngiliz donanmasından kaçarken Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınan Alman zırhlıları Goeben ve Breslaunun satın alındığı açıklandı.

12 Ağustos 1914 – I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan’a savaş ilan etti.

15 Ağustos 1914 – Panama Kanalı’ndan ilk gemi geçti.

23 Ağustos 1914 – I. Dünya Savaşı: Japonya, Almanya’ya savaş ilan etti ve Qingdao’yu (Çin) bombaladı.

09 Eylül 1914 – İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı hükümetinin kabul ettiği tüm kapitülasyonları reddetti.

15 Ocak 1915 – Sarıkamış Harekatı bitti.

19 Ocak 1915 – George Claude, reklamcılıkta kullanılmak üzere neon tüplerinin patentini aldı.

19 Şubat 1915 – I. Dünya Savaşı: Gelibolu muharebeleri başladı.

03 Mart 1915 – İleride NASA adını alacak olan NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) kuruldu.

25 Nisan 1915 – Seddülbahir ve Arıburnu Muharebeleri başladı. (Çanakkale Savaşı)

28 Nisan 1915 – “Hilal-i Ahmer Cemiyeti”nin adı Kızılay olarak değiştirildi.

06 Ağustos 1915 – İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri Çanakkale’nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi’ni açtılar.

08 Ağustos 1915 – Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

09 Ağustos 1915 – I. Anafartalar Muharebesi başladı.

10 Ağustos 1915 – Anafartalar Zaferi ve Conk Bayırı Muharebesi: Albay Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk askerlerinin taarruzuyla İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi sağlandı.

21 Ağustos 1915 – İkinci Anafartalar Savaşı başladı.

29 Ağustos 1915 – İkinci Anafartalar Muharebesi kazanıldı.

06 Eylül 1915 – Bulgaristan, İttifak Devletleri’yle antlaşma imzaladı ve I. Dünya Savaşı’na dahil oldu.

08 Ocak 1916 – Müttefik kuvvetleri Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak Gelibolu yarımadasından çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri komutanı Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

21 Ocak 1916 – Albert Einstein, görelilik kuramını yayımladı.

16 Şubat 1916 – Rusya İmparatorluğu, Erzurum’u işgal etti.

17 Şubat 1916 – Doğu cephesinde Ruslar, Muş’u işgal etti.

10 Haziran 1916 – Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

27 Haziran 1916 – Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrıldı.

08 Ağustos 1916 – Bitlis’in Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.

28 Ağustos 1916 – Almanya, Romanya’ya savaş ilan etti.

28 Ağustos 1916 – İtalya, Almanya’ya savaş ilan etti.

27 Şubat 1917 – Rus Çarlığı çöktü.

31 Mart 1917 – ABD, Virgin Adaları’nın bir bölümünü Danimarka’dan 25 milyon ABD doları karşılığında satın aldı…

16 Nisan 1917 – Bolşevik lider Lenin sürgünde bulunduğu İsviçre’den Rusya’ya döndü ve Sosyalist Devrim’in başlatılması çağrısında bulundu.

27 Haziran 1917 – Yunanistan, İtilaf Devletleri’ne katıldı.

02 Temmuz 1917 – Yunanistan Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

06 Temmuz 1917 – Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

15 Eylül 1917 – Başbakan Aleksandr Kerenski, Rusya’da cumhuriyet ilan etti.

06 Aralık 1917 – Finlandiya, Rusya’dan bağımsızlığını ilan etti.

07 Aralık 1917 – I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na savaş ilan etti.

14 Ocak 1918 – Trabzon’un Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.

25 Ocak 1918 – Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.

10 Şubat 1918 – II. Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahının vefatı (d. 1842)

14 Şubat 1918 – Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

15 Şubat 1918 – Trabzon’un Maçka ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

17 Şubat 1918 – Erzincan’ın Tercan ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

17 Şubat 1918 – Trabzon’un Akçaabat ve Tonya ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

19 Şubat 1918 – Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

21 Şubat 1918 – Bayburt’un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

21 Şubat 1918 – Bitlis’in Ahlat ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

23 Şubat 1918 – Trabzon’un ve Yomra İlçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

25 Şubat 1918 – Erzurum’un İspir ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

25 Şubat 1918 – Trabzon’un Araklı ve Sürmene ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

27 Şubat 1918 – Trabzon’un Çaykara ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

28 Şubat 1918 – Trabzon’un Of ilçesinden Rusya ve Ermenistan birliklerinin çekilişi

01 Mart 1918 – Ardahan’ın Hanak ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

02 Mart 1918 – Rize’nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

03 Mart 1918- Erzurum’un Aşkale ve Pazaryolu ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

28 Mart 1918 – Erzurum’un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi

15 Nisan 1918 – Ağrı’dan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi

18 Nisan 1918 – Van’ın Başkale ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi

22 Nisan 1918 – Hakkari’den Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi

30 Nisan 1918 – Muş’tan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi

28 Mayıs 1918 – Tiflis’de Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi.

03 Temmuz 1918 – V. Mehmet, Osmanlı’nın 35. Padişahı vefat etti

04 Temmuz 1918 – Osmanlı Padişahı VI. Mehmet tahta çıktı.

13 Ağustos 1918 – BMW (Bayerische Motoren Werke AG) motor fabrikası Almanya’da kuruldu.

28 Ağustos 1918 – Bingöl’ün Solhan ilçesinin Ermeni ve Rus işgalinden kurtuluşu

29 Ağustos 1918 – Polonya bağımsızlığını ilan etti.

30 Ağustos 1918 – Lenin’in vurulması: Bolşevik lider Vladimir Lenin’e suikast girişimi gerçekleşti. Lenin, ağır yaralanmasına rağmen suikastten sağ kurtulmuştur.

31 Ağustos 1918 – Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu.

10 Eylül 1918 – İngiliz savaş muhabiri Charles Repington o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez Birinci Dünya Savaşı olarak nitelendirdi.

15 Eylül 1918 – Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri, ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi (1918) sonucunda Bakü’yu Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

10 Ocak 1919 – Medine müdafaası sona erdi. Medine’deki Osmanlı garnizonu silah bırakan son muharip kuvvet oldu. I. Dünya Savaşı fiilen sona erdi.

15 Ocak 1919 – İngilizler Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak Antep’i işgal etti.

18 Ocak 1919 – I. Dünya Savaşı’nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu Paris Barış Konferansı açıldı. Avrupa’nın haritası yeniden çizildi.

25 Ocak 1919 – Paris Barış Konferansı’nda; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.

30 Ocak 1919 – Paris Barış Konferansı’nda itilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını kararlaştırdılar.

11 Nisan 1919 – Singapur, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı’ndan bağımsızlığını ilân etti.

15 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü’nde Padişah Vahdettin ile görüştü.

15 Mayıs 1919 – İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar, İzmir’i işgal etti. Gazeteci Hasan Tahsin ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman Fethi, Yunan askerler tarafından öldürüldüler ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehitleri ve başlangıcı oldu.

19 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu’ya Samsun’dan ayak basması ve Millî Mücadele’yi başlatması.

12 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan Amasya’ya geçti.

22 Haziran 1919 – Amasya Genelgesi yayınlandı.

28 Haziran 1919 – I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

23 Temmuz 1919 – Erzurum Kongresi başladı.

07 Ağustos 1919 – Erzurum Kongresi sona erdi.

19 Ağustos 1919 – Afganistan, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı.

04 Eylül 1919 – Gazi Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’ni açtı.

10 Eylül 1919 – St. Germain Antlaşması’yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslavakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.

10 Ocak 1920 – Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.

12 Ocak 1920 – Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da görüşmelere başladı.

16 Ocak 1920 – Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris’te yaptı.

21 Ocak 1920 – Maraş’ta Fransızlar’a karşı Maraş Savunması başladı

28 Ocak 1920 – Osmanlı Mebusan Meclisi’nin gizli oturumunda Misak-ı Milli kabul edildi.

09 Şubat 1920 – Fransızlar, Maraş’tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

12 Şubat 1920 – Kahramanmaraş’ın Fransız işgalinden kurtuluşu

17 Şubat 1920 – Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli’nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.

17 Mart 1920 – İngilizler, Eskişehir ve Afyon’dan çekildiler.

11 Nisan 1920 – Meclis-i Mebusan kapatıldı.

11 Nisan 1920 – Şanlıurfa’dan Fransız birliklerinin geri çekilişi

23 Nisan 1920 – Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve ilk kez toplandı.

24 Nisan 1920 – Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi.

28 Nisan 1920 – Azerbaycan, Sovyetler Birliği’ne katıldı. (1991’de tekrar ayrılmıştır.)

29 Nisan 1920 – TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu onayladı.

03 Mayıs 1920 – TBMM’nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

30 Mayıs 1920 – Fransa ve TBMM Hükümeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı. TBMM’nin kazandığı askeri başarılar ve diplomatik zaferler sonrası Fransa ile Sakarya Zaferi’nden sonra Ankara Antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921)

02 Haziran 1920 – Kozan’ın (Adana) düşman işgalinden kurtuluşu.

16 Haziran 1920 – Yara bandı Earle E. Dickinson tarafından icat edildi.

20 Haziran 1920 – Çerkez Ethem kuvvetleri Yozgat Ayaklanması’nı bastırmak üzere Ankara’dan yola çıktı.

21 Haziran 1920 – 1848’de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I.Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 yılında Fransa şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle Fransız askerleri önce Zonguldak ’ı, ardından da Kdz.Ereğli ’yi işgal etmiştir. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler, 21 Haziran 1920’de de bölgeyi terketmişlerdir.

26 Haziran 1920 – Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.

18 Temmuz 1920 – Misak-ı Milli, TBMM’de kabul edildi.

25 Temmuz 1920 – Yunanistan, Edirne başta olmak üzere bütün Doğu Trakya’yı işgal etti.

10 Ağustos 1920 – I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmet’in temsilcileri, Osmanlı Devleti’nin müttefikler arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.

01 Eylül 1920 – Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.

06 Ocak 1921 – Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, I. İnönü Muharebesi başladı.

09 Ocak 1921 – Birinci İnönü Muharebesi başladı.

10 Ocak 1921 – I. İnönü Muharebesi; Albay İsmet Bey komutasındaki Türk Ordusu , Yunan ordusu ile İnönü’de karşı karşıya geldi. Yunan ordusu yenildi.

11 Ocak 1921 – Birinci İnönü Muharebesi’nin sonu. Yunan kuvvetleri geri çekildi.

20 Ocak 1921 – TBMM’nin oluşumunun ardından, 23 maddelik ilk anayasa Teşkilatı Esasiye kabul edildi.

07 Şubat 1921 – T.C. Resmi Gazete çıkmaya başladı.

08 Şubat 1921 – Antep’e, TBMM tarafından “Gazi” unvanı verildi.

15 Şubat 1921 – Gümüşhane’nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

23 Şubat 1921 – Ardahan’ın Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

25 Şubat 1921 – Ardahan’ın Çıldır ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

27 Şubat 1921 – Artvin’in Şavşat ilçesinin Gürcü işgalinden kurtuluşu

28 Şubat 1921 – TBMM’de ilk bütçe kabul edildi.

01 Mart 1921 – Mehmet Âkif Ersoy’un sözlerini yazdığı “İstiklâl Marşı”, Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.

02 Mart 1921 – Ardahan’ın Posof ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu

31 Mart 1921 – İkinci İnönü Muharebesi’nde, Türk ordusunun karşı taarruzu başladı.

03 Mayıs 1921 – Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden Yunan birliklerinin geri çekilişi

30 Mayıs 1921 – Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal’e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile Ordu’ya bağışladı.

21 Haziran 1921 – Sakarya’nın düşman işgalinden kurtuluşu.

21 Haziran 1921 – Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu.

30 Haziran 1921 – Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal Cemiyeti), kuruldu.

04 Temmuz 1921 – Karamürsel’in (Kocaeli) düşman işgalinden kurtuluşu.

05 Temmuz 1921 – İtalyan birlikleri Antalya’dan tamamen çekildi.

10 Temmuz 1921 – Yunan Ordusu’nun taarruzuyla Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

13 Temmuz 1921 – Afyon’un Yunanlar tarafından işgali.

27 Temmuz 1921 – Toronto Üniversitesi’nden biyokimyacı Frederick Banting’in başında bulunduğu araştırmacılar, insülin hormonunu keşfettiklerini açıkladılar.

29 Temmuz 1921 – Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin başkanı oldu.

05 Ağustos 1921 – Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı’na seçildi.

23 Ağustos 1921 – Sakarya Meydan Muharebesi başladı.

26 Ağustos 1921 – Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

13 Eylül 1921 – Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk zaferi ile sona erişi.

19 Eylül 1921 – TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya, Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verdi.

06 Aralık 1921 – Serbest İrlanda Devleti, İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı bir dominyon olarak kuruldu.

07 Aralık 1921 – Kilis’in Fransız işgalinden kurtuluşu.

05 Ocak 1922 – Adana’nın ve Tarsus’un Fransız işgalinden kurtuluşu

06 Ocak 1922 – Adana’nın Ceyhan ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu

07 Ocak 1922 – Osmaniye’nin Fransız işgalinden kurtuluşu

08 Ocak 1922 – Hatay’ın Erzin ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu

09 Ocak 1922 – Hatay ilinin Dörtyol ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu

11 Ocak 1922 – Kanada’nın Toronto şehrinde bir hastanede yatan 14 yaşındaki diyabet hastası Leonard Thompson, İnsülin zerkedilerek bu hastalığı tedavi edilen ilk hasta olma unvanını kazandı. Zaten ertesi yıl insülinin eldesine yönelik kullanışlı bir yöntem buldukları için Toronto Üniversitesi’nden bir ekip Nobel ödülü aldı.

28 Şubat 1922 – Mısır, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti.

01 Mart 1922 – Mersin’in Arslanköy ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşu

15 Nisan 1922 – Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.

31 Temmuz 1922 – İstiklal Mahkemeleri kanunu TBMM’de kabul edildi.

21 Ağustos 1922 – Mustafa Kemal Paşa, Ordu komutanlarıyla Akşehir’de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.

26 Ağustos 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Batı Cephesi’nde Yunan Ordusu’na genel bir Taarruza başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruzu bizzat Kocatepe’den idare ediyordu.

27 Ağustos 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon’u geri aldı.

30 Ağustos 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi, Türk Ordusu’nun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan Ordusu Başkomutanı Nikolaos Trikupis ve kurmayları esir edildi.

30 Ağustos 1922 – Denizli’nin Çivril ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu

30 Ağustos 1922 – Kütahya’nın Yunan işgalinden kurtuluşu

30 Ağustos 1922 – Manisa’nın Demirci ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu

31 Ağustos 1922 – Uşak’ın Sivaslı ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu

01 Eylül 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu Yunan işgali altındaki Uşak’a girdi.

02 Eylül 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Eskişehir’i geri aldı.

09 Eylül 1922 – İzmir’in Kurtuluşu: Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Yunan Ordusu’nu önüne katan Türk Ordusu işgal altında bulunan İzmir’e girdi.

13 Eylül 1922 – Soma’nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül’e kadar sürecek İzmir Yangını başlatıldı.

20 Eylül 1922 – Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale’den çekildi.

06 Aralık 1922 – İnsülin, ilk kez Kanada’da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.

06 Aralık 1922 – İrlanda, İngiliz-İrlanda Antlaşmasından bir yıl sonra, Birleşik Krallık’tan tam bağımsızlığa kavuştu.

11 Ocak 1923 – Paris’teki Pasteur Enstitüsü’nde tetenoza karşı serum geliştirildi.

14 Ocak 1923 – Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir’de öldü.

28 Ocak 1923 – İçişleri Bakanlığı İzmit ilinin adını Kocaeli olarak değiştirdi.

29 Ocak 1923 – Mustafa Kemal Paşa İzmir’de Latife Hanım’la evlendi.

01 Mart 1923 – Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal’in açış konuşmasını mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, meclise gelen ilk kadın oldu.

03 Mart 1923 – Time dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

25 Haziran 1923 – Mustafa Kemal Paşa, İzmir’den milletvekili seçildi.

27 Haziran 1923 – Çift kanatlı bir uçağa ilk kez havadayken yakıt ikmali yapıldı.

12 Temmuz 1923 – İstiklâl Marşı için Ali Rifat Bey’in (Çağatay) bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930’da Zeki Bey’in (Üngör) bestesiyle değiştirildi.

13 Temmuz 1923 – 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü Hollywood yazısı Los Angeles’daki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce Hollywoodland şeklindeyken 1949 yılındaki yenileme sırasında son dört harf atılmıştır.

24 Temmuz 1923 – İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta “Lozan Barış Antlaşması” imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları belirlenmiş oldu.

26 Temmuz 1923 – İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

04 Ağustos 1923 – Rauf Bey (Orbay) başbakanlıktan ayrıldı.

13 Ağustos 1923 – Mustafa Kemal, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçildi.

23 Ağustos 1923 – Lozan Barış Antlaşması, Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

09 Eylül 1923 – Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

11 Eylül 1923 – Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı’na seçildi.

13 Eylül 1923 – İspanya’da General Miguel Primo de Rivera, darbeyle yönetime el koydu.

03 Ocak 1924 – Mısır’da Luksor’daki tapınakta Tutankamon’un mezarı bulundu.

25 Ocak 1924 – İlk Kış Olimpiyat Oyunları Chamonix’de başladı.

03 Mart 1924 – Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Şer’iye ve Evkaf ve Genelkurmay bakanlıkları kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı oluşturuldu ve hükümetten ayrıldı.

04 Mart 1924 – Halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarıldı.

06 Mart 1924 – Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. hükümeti İsmet İnönü’nün başbakanlığında kuruldu.

20 Nisan 1924 – Türkiye’de 1924 Anayasası yürürlüğe girdi.

20 Nisan 1924 – Bilecik il oldu

22 Nisan 1924 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.

11 Mayıs 1924 – Gottlieb Daimler ve Karl Benz şiketleri birleşerek Mercedes-Benz şirketini oluşturdular

19 Mayıs 1924 – Musul sorunuyla ilgili Türk-İngiliz heyetleri arasında, Haliç Konferansı diye adlandırılan görüşmeler başladı. 9 Haziran’a kadar sürecek görüşmelerden sonuç alınamayınca, konu Milletler Cemiyetine götürüldü.

25 Mayıs 1924 – Türkiye Millî Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk millî maçında, Çekoslovakya’ya 5-2 yenildi.

12 Haziran 1924 – Fransa’da Gaston Daumergue, cumhurbaşkanlığına seçildi.

26 Haziran 1924 – Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

04 Temmuz 1924 – Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluşu.

03 Ağustos 1924 – Üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunan ve Türkiye’nin ilk madeni parası olma özelliği taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.

06 Ağustos 1924 – Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

26 Ağustos 1924 – İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürü eski İktisat Vekili, Mübadele İmar ve İskan Bakanlığından ayrılan Celal (Bayar) Bey oldu. İş Bankası’nın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.

28 Ocak 1925 – Vecihi Hürkuş ilk Türk uçağı olarak imal ettiği “VECİHİ K-VI” adını verdiği uçağını uçurur.

13 Şubat 1925 – Şeyh Sait İsyanı: Lozan Konferansı’nda çözümü Türkiye ile Birleşik Krallık’a bırakılan Musul konusunda Britanya ile sorun yaşandığı günlerde, Bingöl’ün Genç ilçesinde Şeyh Sait önderliğinde ayrılıkçı bir hareket başladı. Ayaklanma Diyarbakır’a da sıçradı.

16 Şubat 1925 – Türkiye’de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla, sonraları “Türk Hava Kurumu” adını alacak olan “Türk Tayyare Cemiyeti” kuruldu.

17 Şubat 1925 – Aşar (Tarım ürünlerinden alınan) Vergisi kaldırıldı. Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.

19 Şubat 1925 – Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye’de radyonun kurulması TBMM’de kabul edildi.

03 Mart 1925 – Şeyh Said ayaklanmasının büyümesini önlemek için, Takrir-i Sükun Kanunu kabul edildi; İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

15 Nisan 1925 – Doğu’da isyan başlatan Şeyh Said yakalandı.

05 Mayıs 1925 – Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

03 Haziran 1925 – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi) , Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

14 Haziran 1925 – Türkiye’nin ilk şeker fabrikası, Alpullu’da üretime başladı.

25 Haziran 1925 – Yunanistan’da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

29 Haziran 1925 – Diyarbakır İstiklal Mahkemesi’nce idama mahkum edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.

18 Temmuz 1925 – Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf’ı (Kavgam) yayımladı.

05 Ağustos 1925 – Mustafa Kemal ile Latife Hanım boşandı.

08 Ağustos 1925 – ABD’de, siyah düşmanı Ku Klux Klan’ın ilk kongresi yapıldı.

14 Ağustos 1925 – Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

23 Ağustos 1925 – Kastamonu’ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimi’ni başlattı.

02 Eylül 1925 – Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.

01 Ocak 1926 – Türkiye’de gece yarısından itibaren Uluslararası Takvim ve Saat kullanılmaya başlandı.

27 Ocak 1926 – John Logie Baird ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi. (Televizyonun icadı)

17 Şubat 1926 – Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

01 Mart 1926 – İtalyan yasaları esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM’de kabul edildi.

19 Nisan 1926 – Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

20 Nisan 1926 – Western Electric ve Warner Bros. şirketleri, filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitaphone cihazını tanıttılar.

25 Nisan 1926 – Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.

02 Mayıs 1926 – Atlas Okyanusu’nun iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi.

16 Mayıs 1926 – Vahidettin (VI.Mehmet) Osmanlının 36. ve son Padişahı İtalya’nın San Remo kentinde kalp yetmezliği sebebi ile öldü.

02 Haziran 1926 – Genel Nüfus Sayımı hakkında kanun kabul edildi.

05 Haziran 1926 – Birleşik Krallık, Türkiye, ve Irak arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul’daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra, 500 bin sterlin karşılığında bu haktan da vazgeçildi.

14 Haziran 1926 – Brezilya, Milletler Cemiyeti’nden ayrıldı.

19 Haziran 1926 – Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı’na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

01 Temmuz 1926 – Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

01 Temmuz 1926 – Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

23 Temmuz 1926 – Fox Film Şirketi film şeridi üzerine ses kaydını mümkün kılan Movietone ses sisteminin patentini satın aldı.

07 Ocak 1927 – Okyanus aşırı ilk telefon görüşmesi New York’tan Londra’ya yapıldı.

11 Ocak 1927 – Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında Ticaret ve İkamet antlaşmaları imzalandı.

10 Nisan 1927 – Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

27 Nisan 1927 – Türkiye’de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938’de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

11 Mayıs 1927 – Oscar Ödülleri’ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.

21 Mayıs 1927 – ABD’li havacı Charles Lindbergh, ‘Sprit of St. Louis’ adlı uçağıyla New York’tan Paris’e uçarak, Atlas Okyanusu’nu geçen ilk pilot oldu.

10 Haziran 1927 – Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu’ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

15 Haziran 1927 – Türkiye’nin ilk modern akıl ve ruh hastalıkları hastanesi olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi açıldı.

21 Haziran 1927 – Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

01 Temmuz 1927 – İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul’a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

06 Temmuz 1927 – Danıştay göreve başladı.

01 Eylül 1927 – Türkiye’de Medeni nikah zorunlu hale getirildi.

07 Eylül 1927 – ABD’li mucit Philo Taylor Farnsworth tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyonu geliştirdi.

03 Şubat 1928 – Hutbe, İstanbul’da Türkçe okunmaya başlandı.

06 Şubat 1928 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sından devletin dini islam olduğu maddesi çıkarılarak laiklik ilkesi yönünde adım atıldı.

16 Nisan 1928 – Yüce Divan cumhuriyet döneminin ilk mahkumiyet kararını Yavuz zırhlısının tamiratında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İhsan Eryavuz’a verdi.

15 Mayıs 1928 – Walt Disney’in yarattığı Miki Fare karakterinin ilk kez gözüktüğü çizgi film olan Plane Crazy gösterime girdi.

20 Mayıs 1928 – Türkiye’de uluslararası rakamlar kabul edildi.

20 Mayıs 1928 – Afganistan Kralı Emanullah Han ve Kraliçe Süreyya Türkiye’ye geldi. Bu ziyaret bir hükümdarın ilk resmî Türkiye ziyaretiydi ve benzeri görülmeyen törenlerle karşılama yapıldı.

23 Mayıs 1928 – Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatıldı.

13 Haziran 1928 – Türkiye ile Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

18 Haziran 1928 – Havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk kadın oldu.

08 Ağustos 1928 – İstanbul’da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı.

09 Ağustos 1928 – Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesi’nin benimsendiği Harf Devrimi gerçekleştirildi.

15 Eylül 1928 – İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen küfü bularak, penicillium notatum adını verdi.

18 Kasım 1928 – Miki Fare (Mickey Mouse) isimli çizgifilm karakterinin ortaya çıkışı.

10 Ocak 1929 – Tenten’in maceraları adlı karikatür kitabı ilk kez yayımlandı. İleride 40 ayrı dilde yayımlanıyor olacak.

17 Ocak 1929 – Elzie Crisler Segar tarafından yaratılan Temel Reis (Popeye) karikatürü ilk kez bir gazetede yayımlandı.

04 Mart 1929 – Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

15 Mayıs 1929 – ABD’de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ilk ödüllerini dağıttı. ABD yapımı sessiz film ‘Wings’, En İyi Film ödülünü aldı. Ödüller, 1931’den beri Oscar adıyla da biliniyor.

01 Haziran 1929 – 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

07 Haziran 1929 – Vatikan bağımsız devlet oldu.

02 Eylül 1929 – Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım Türkiye güzeli seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu.

31 Ocak 1930 – Seloteyp, 3M şirketi tarafından pazara sürüldü.

18 Şubat 1930 – Amerikalı astronomi tutkunu Clyde Tombaugh, 33 cm’lik bir teleskopla Plüton cüce gezegenini keşfetti.

28 Mart 1930 – Türkiye hükümeti yabancı ülkelerden Türkiye’deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra posta idaresi Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları Ankara ve İstanbul’a ulaştırmadı.

01 Mayıs 1930 – Şimdilerde artık Cüce Gezegen sınıfından sayılan Plüton gezegeni resmen isimlendirildi.

04 Mayıs 1930 – Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

01 Haziran 1930 – Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

11 Haziran 1930 – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

14 Haziran 1930 – Askeri Yargıtay kuruldu.

15 Haziran 1930 – Türkiye’nin ilk dış kredisi olan 10 milyon doları Amerikan Yardım Bankası’ndan alındı.

13 Temmuz 1930 – İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay’da başladı.

18 Temmuz 1930 – Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

12 Ağustos 1930 – Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, başkanlığına Fethi Okyar getirildi.

31 Ağustos 1930 – Türkiye’de vilayet ve şehremanetinin birleştirilmesine karar verildi. Valiler, aynı zamanda belediye başkanı oldu.

08 Eylül 1930 – 3M şirketi, şeffaf yapışkan bant’ın satışına başladı.

25 Ocak 1931 – Mahatma Gandi İngilizler’ce serbest bırakıldı.

14 Nisan 1931 – İspanya’da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

15 Nisan 1931 – Türk Tarih Kurumu (Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti) kuruldu.

04 Mayıs 1931 – Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

11 Aralık 1931 – Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı.

05 Şubat 1932 – İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii’nde okundu.

02 Temmuz 1932 – Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk’ün huzurunda Ankara Halkevi’nde toplandı.

03 Temmuz 1932 – Türkiye ile Fransa arasında Antakya’da askeri antlaşma imzalandı. Antlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz’da Hatay’a girdi.

31 Temmuz 1932 – Keriman Halis Ece, Belçika’nın Spa kentinde yapılan ve yirmi sekiz ülkenin delegelerinin katıldığı, dönemin en prestijli yarışması, Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olarak “Dünya Güzellik Kraliçesi” seçilmiştir. (İlk Türk Dünya Güzeli) Atatürk kendisine Ece soyadını vermiştir.

12 Temmuz 1932 – Türk Dil Kurumu kuruldu.

18 Temmuz 1932 – Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a (Birleşmiş Milletler) 56. üye olarak kabul edildi.

18 Temmuz 1932 – Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

06 Ağustos 1932 – İlk Venedik Film Festivali başladı.

18 Eylül 1932 – Ezan Türkçe okundu.

02 Şubat 1933 – Adolf Hitler, Almanya parlamentosunu feshetti.

05 Mart 1933 – Büyük Buhran: ABD başkanı Franklin D. Roosevelt bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.

13 Nisan 1933 – Yüksek Mühendislik Mektebi’ni (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek hanımlar, Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kur’a sonucu Ankara ve Bursa Nafıa İdaresi’ne (Bayındırlık Bakanlığı) atandı.

20 Mayıs 1933 – Türk Hava Yolları kuruldu.

11 Haziran 1933 – Cumhuriyetin ilanının 10’uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.

11 Haziran 1933 – İller Bankası kuruldu.

29 Ağustos 1933 – Almanya’da Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.

14 Eylül 1933 – Türkiye ile Yunanistan Dostluk Antlaşması imzaladı.

09 Şubat 1934 – Balkan Antantı, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Atina’da imzalandı.

03 Mayıs 1934 – Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri’den Ankara’ya geldi.

19 Mayıs 1934 – Bulgaristan’da darbeyle iktidar ele geçirildi.

19 Haziran 1934 – İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoyu Ankara Halkevi’nde izlediler.

21 Haziran 1934 – Soyadı Kanunu kabul edildi.

04 Temmuz 1934 – Macar fizikçi Leo Szilard, ilerde atom bombasının yapımında kullanılacak olan ‘zincirleme reaksiyon’ modelinin patentini aldı.

02 Ağustos 1934 – Adolf Hitler Almanya’nın Führer’i haline geldi. Totaliter rejim süreci başladı.

11 Ağustos 1934 – San Francisco’daki Alkatraz adası hapishanesi hizmete girdi.

14 Ağustos 1934 – Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası’nın temeli atıldı.

19 Ağustos 1934 – Adolf Hitler Almanya’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Referandumunda %89.9 oranında ‘evet’ oyu aldı.

10 Eylül 1934 – Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti’ne kabul edildi.

17 Eylül 1934 – Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.

28 Ocak 1935 – İzlanda kürtajı yasallaştıran ilk ülke oldu.

01 Şubat 1935 – Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

02 Şubat 1935 – İlk yalan makinesi Leonarde Keeler tarafından denendi.

07 Şubat 1935 – Ünlü masa oyunu Monopoly’nin patenti alındı.

08 Şubat 1935 – Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı. Türk kadını ilk kez seçme seçilme hakkını kullandı. Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) iktidarı devam ediyor. 17 kadın milletvekili ilk defa Meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18’e ulaştı. Bu dönemde kadın milletvekillerinin meclisteki 395 milletvekiline oranı yüzde 4,5.

28 Şubat 1935 – Wallace Carothers, naylonu keşfetti.

03 Mayıs 1935 – Türk Hava Kurumu bünyesinde, “Türkkuşu” adıyla kurulan uçuş okulu faaliyete geçti.

27 Mayıs 1935 – Türkiye’de hafta tatili Cuma’dan Pazar’a alındı.

29 Mayıs 1935 – Zamanının en büyük hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı’nın inşaatı tamamlandı. (ABD)

02 Haziran 1935 – Türkiye’de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

14 Haziran 1935 – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa, TBMM’de kabul edildi.

14 Haziran 1935 – MTA, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

16 Temmuz 1935 – Dünyanın ilk parkmetresi Oklahoma City’de bir caddeye yerleştirildi.

04 Eylül 1935 – İstanbul telefon şirketi hükümet adına işletilmeye başlandı.

16 Eylül 1935 – Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası açıldı. Cumhuriyet döneminde sanayi hareketini başlatan ilk tesis olan fabrika, Sovyetler Birliği’nden alınan 8.5 milyon TL krediyle kurulmuştu.

4 Ocak 1936 – Dersim Vilayeti’nin adı Tunceli Vilayeti oldu

09 Ocak 1936 – Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Atatürk’ün de katıldığı bir törenle öğrenime başladı.

04 Şubat 1936 – Radyum E sentetik olarak elde edilmiş ilk radyoaktif element oldu.

06 Mayıs 1936 – Ankara’da Türkiye’nin ilk konservatuvarı Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu.

09 Mayıs 1936 – Benito Mussolini, İtalya Faşist İmparatorluğu’nu ilan etti.

29 Mayıs 1936 – Türk Bayrağı hakkında kanun, TBMM’de kabul edildi.

24 Haziran 1936 – Türkiye Millî Basketbol Takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı, 49-12 galip geldi.

30 Haziran 1936 – Tüm zamanların en çok satan romanlarından “Rüzgar Gibi Geçti” yayımlandı.

14 Temmuz 1936 – Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi.

17 Temmuz 1936 – Cumhuriyetçi Halk Cephesi koalisyonuna karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.

20 Temmuz 1936 – Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

24 Temmuz 1936 – İspanya hükümeti iç savaş nedeniyle Dünyadan yardım istedi.

07 Ağustos 1936 – Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

18 Ağustos 1936 – Radyoların işletilmesi yetkisi Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (PTT)’ye verildi.

26 Ağustos 1936 – Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır’a bağımsızlığını verdi.

26 Ağustos 1936 – İlk sesli televizyon gösterimi BBC kanalından yapıldı.

16 Şubat 1937 – Wallace Carothers, naylonun patentini aldı.

27 Şubat 1937 – Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi Belkıs, Haliç’te törenle denize indirildi.

28 Şubat 1937 – Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

20 Mart 1937 – Dersim (Tunceli) olayları nedeniyle yapılan askeri harekat başlangıcı

06 Mayıs 1937 – Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 36 kişinin öldüğü kazadan sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

28 Mayıs 1937 – Volkswagen otomobil firması kuruldu.

14 Haziran 1937 – Hatay’ın bağımsızlığı TBMM’de onaylandı

08 Temmuz 1937 – Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabad Paktı) imzalandı.

30 Ağustos 1937 – Van Gölü’nde ilk vapur seferi yapıldı.

12 Eylül 1937 – Dersim İsyanı’nın lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza yargılama sonucu 15 Kasım’da idam edildi.

13 Eylül 1937 – Dersim Harekatı tamamlandı.

20 Eylül 1937 – Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde, Atatürk’ün de isteğiyle, Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı.

10 Aralık 1937 – “Abdülaziz’in bayındır kıldığı kent” anlamına gelen Ma’muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elazığ olarak değiştirildi.

11 Mayıs 1938 – Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

15 Haziran 1938 – Medeni Kanun’daki evlenme yaşı kadınlar için 15, erkekler için 17 olarak düzenlendi.

20 Haziran 1938 – 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla millî bayram olarak kabul edildi. Dağ Başını Duman Almış marşı (Gençlik Marşı), Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

24 Haziran 1938 – Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluş kanunu kabul edildi.

27 Haziran 1938 – Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

29 Haziran 1938 – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.

30 Haziran 1938 – “Superman”, çizgi roman kahramanları arasına girdi.

05 Temmuz 1938 – Hatay/İskenderun’un Fransız işgalinden kurtuluşu

13 Temmuz 1938 – İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı Ankara yolunda düştü.

02 Eylül 1938 – Hatay Millet Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen devlet başkanı seçildi.

05 Eylül 1938 – Atatürk, vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk Selçuk tarafından 28 Kasım 1938’de açıldı.

Aralık 1938 – Dersim (Tunceli) olayları nedeniyle yapılan harekat bitişi. (Tunceli Harekatı)

22 Ocak 1939 – Columbia Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı uranyum atomunu parçalamayı başardı.

25 Ocak 1939 – Celâl Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.

17 Şubat 1939 – Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Hatay kanunları olarak kabul etti.

1 Nisan 1939 – Demokratik seçimle İkinci İspanyol Cumhuriyeti’ne sadık “Cumhuriyetçiler” ile General Francisco Franco liderliğinde isyancı bir grup olan “Milliyetçiler” arasında meydana gelen İspanya İç Savaşı (İspanyolca: Guerra Civil Española) sona erdi. İç savaşı Milliyetçiler kazandı ve Franco, 1939’dan ölümüne kadar olan 1975 yılına kadar İspanya’yı yönetti.

21 Nisan 1939 – Hatay, Türk Gümrük Tarifesi’ne dahil oldu.

21 Nisan 1939 – Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde dünyanın en uzun beton anıtsal sütunu olan San Jacinto Anıtı’nın açılışı yapıldı.

14 Mayıs 1939 – Peru’da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.

23 Haziran 1939 – Hatay’ın Türkiye’ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara’da imzalandı.

29 Haziran 1939 – Hatay Devleti Meclisi, oybirliğiyle Türkiye’ye katılma kararı aldı.

05 Temmuz 1939 – Milli Piyango İdaresi kuruldu.

01 Eylül 1939 – Almanya’nın Polonya’ya saldırması üzerine, II. Dünya Savaşı başladı.

03 Eylül 1939 – II. Dünya Savaşı başladı: Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ve Avustralya, Almanya’ya savaş ilan etti.

10 Eylül 1939 – Kanada Almanya’ya savaş ilan etti.

15 Mayıs 1940 – McDonald’s Amerika’da kuruldu.

11 Ocak 1940 – II. Dünya Savaşı: Rusya, Finlandiya’yı bombalıyor.

17 Nisan 1940 – Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

20 Nisan 1940 – İlk elektronlu mikroskop Philadelphia’da tanıtıldı.

22 Nisan 1940 – Siirt’in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı’nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu.

27 Nisan 1940 – Köy Enstitüleri’nin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946’dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.

24 Mayıs 1940 – Igor Sikorsky ilk başarılı tek rotorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

10 Haziran 1940 – II. Dünya Savaşı: İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık’a savaş ilan etti.

10 Haziran 1940 – II. Dünya Savaşı: Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu.

10 Haziran 1940 – II. Dünya Savaşı: Kanada, İtalya’ya savaş ilan etti.

12 Haziran 1940 – Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

21 Haziran 1940 – II. Dünya Savaşı: Fransa, Almanya’ya teslim oldu.

21 Haziran 1940 – Devlet operası ilk temsilini verdi: Mozart’tan “Bastien ile Bastienne”.

20 Temmuz 1940 – Danimarka, Birleşmiş Milletler’den ayrıldı.

12 Eylül 1940 – Fransa’da 4 genç, 17 bin yıllık resimlerin bulunduğu Lascaux Mağarası’nı keşfetti.

1941 – Konrad Zuse’nin “Z makineleri”. Z3 ikili sayı tabanına dayalı işleyip, gerçel sayılar ile işlem yapabilen ilk makinedir. 1998 yılında Z3’ün Turing uyumlu olduğu kanıtlanmış ve böylece ilk bilgisayar unvanını edinmiştir.

18 Şubat 1941 – Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

23 Şubat 1941 – Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.

04 Nisan 1941 – Irak’da eski başbakan Raşit Ali bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

28 Nisan 1941 – Memurların öğrencilik yapmaları yasaklandı.

02 Haziran 1941 – Türk Ceza Kanunu’nun 526’ncı maddesinde yapılan değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

18 Haziran 1941 – Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

23 Haziran 1941 – Birleşik Krallık’a sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah şilebi, Mersin’den İskenderiye’ye giderken, bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından, TBMM’de soruşturma başlatıldı.(Refah Faciası)

01 Ağustos 1941 – ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep (Cip)’lerden ilki üretildi.

17 Eylül 1941 – İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran’da Şah Rıza Pehlevi tahtan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.

19 Eylül 1941 – II. Dünya Savaşı’nda Alman kuvvetleri Kiev’i işgal etti.

07 Aralık 1941 – II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya, ve Japonya’ya savaş ilan etti.

07 Aralık 1941 – Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor’u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.

08 Aralık 1941 – Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya’ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı’na resmen girmiş oldu.

09 Aralık 1941 – II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası’na savaş ilan etti.

11 Aralık 1941 – Adolf Hitler ve Benito Mussolini’nin açıklamasıyla, Nazi Almanyası ve İtalya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti.

14 Ocak 1942 – Türkiye’deki ilk karneli ekmek uygulaması İstanbul’da başladı. İstihkak yetişkinler için yarım, ağır işçiler için tam ekmekti. Uygulama zamanla İzmir ve Ankara için de geçerli olacaktı.

07 Haziran 1942 – Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

09 Haziran 1942 – Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda’nın projeleri birinci oldu.

14 Temmuz 1942 – Atılay faciası: Atılay denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

09 Ağustos 1942 – Mahatma Gandhi, İngiliz birlikleri tarafından Bombay’da tutuklandı.

22 Ağustos 1942 – Brezilya, Almanya ve İtalya’ya savaş ilan etti.

23 Ağustos 1942 – II. Dünya Savaşı: Stalingrad Muharebesi başladı.

16 Nisan 1943 – Dr. Albert Hofmann, LSD’nin psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.

07 Eylül 1943 – II. Dünya Savaşı; İtalya müttefiklere teslim oldu.

13 Eylül 1943 – Çan Kay Şek Çin Cumhuriyeti’nin ilk başkanı oldu.

10 Ocak 1944 – Nuri Demirağ’ın fabrikasında üretilen Türk yolcu uçağının ilk uçuş denemesi Yeşilköy’de yapıldı.

21 Nisan 1944 – Fransa’da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.

03 Mayıs 1944 – Türkçülük Bayramı ilan edildi

25 Mayıs 1944 – Nuri Demirağ’ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul’dan Ankara’ya uçtu.

27 Mayıs 1944 – Latin harfleri ile ilk Cumhuriyet altını basıldı.

17 Haziran 1944 – İzlanda, Danimarka’dan ayrıldı ve cumhuriyet ilan etti.

31 Temmuz 1944 – Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasında kayboldu.

04 Ağustos 1944 – Anne Frank Naziler tarafından yakalandı. 1945’te toplama kampında öldü.Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.

11 Eylül 1944 – Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.

19 Eylül 1944 – Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı.

08 Ocak 1945 – İskenderun limanı hizmete açıldı.

10 Ocak 1945 – Anayasa dilinde yeni Türkçe kelimelerin kullanılması kabul edildi.

10 Ocak 1945 – Teşrinevvel, Teşrinisani, Kânunuevvel ve Kânunusani aylarının adları, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi.

11 Ocak 1945 – II. Dünya Savaşı: Sovyet birlikleri Doğu Avrupa’da Nazi güçlerine karşı atağa geçti.

14 Şubat 1945 – Şili, Ekvador, Paraguay ve Peru, Birleşmiş Milletler’e katıldı.

28 Şubat 1945 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ni imzaladı.

25 Nisan 1945 – 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti’nin yerini alacak Birleşmiş Milletler’i kurmak üzere San Fransisco’da bir araya geldi.

28 Nisan 1945 – İtalyan diktatör Benito Mussolini ve metresi Clara Petacci kurşuna dizildi ve cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi.

30 Nisan 1945 – Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

16 Temmuz 1945 – Manhattan Projesi: Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico Eyaleti, Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi (Trinity testi) yapıldı.

26 Haziran 1945 – Birleşmiş Milletler kuruldu.

18 Temmuz 1945 – Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atılhan gibi isimler yer aldı.

05 Ağustos 1945 – Fransa’nın Cezayir Katliamı. 45 bin Cezayirli katledildi.

06 Ağustos 1945 – II. Dünya Savaşı’nda ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, onbinlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite’nin yol açtığı kanserler de dahil ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.

08 Ağustos 1945 – II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, Japonya’ya savaş ilan etti.

10 Ağustos 1945 – Japonya teslim oldu ve II. Dünya Savaşı, Pasifik’te sona erdi.

17 Ağustos 1945 – Endonezya Hollanda’dan bağımsızlığını ilan etti.

27 Ağustos 1945 – Varisleri Sultan II. Abdülhamit’in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit’in mirası 400 milyon dolardı.

02 Eylül 1945 – Vietnam, Fransa’dan bağımsızlığını ilan etti.

05 Eylül 1945 – Çok partili düzene geçişin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi kuruldu.

09 Eylül 1945 – Çin-Japon Savaşı (1937-1945) sona erdi.

07 Ocak 1946 – CHP’den ayrılan Celâl Bayar ile Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, Demokrat Parti’nin kuruluş başvurusunu yaptılar.

07 Ocak 1946 – İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar “Eniac”, Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma girdi. Eniac, elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955’e kadar kullanıldı.

08 Ocak 1946 – Celâl Bayar Demokrat Parti (DP) genel başkanı oldu.

10 Ocak 1946 – Birleşmiş Milletler’in ilk genel kurulu Londra’da toplandı. Bu kurulda 51 ülke temsil edildi.

17 Ocak 1946 – BM Güvenlik Konseyi ilk toplantısını yaptı.

21 Ocak 1946 – Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.

31 Ocak 1946 – SSCB’den esinlenen yeni Yugoslavya anayasasına göre ülke altı cumhuriyetten oluşuyor: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya.

06 Mart 1946 – İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar ‘Eniac, ABD’de kullanıma girdi. Eniac, elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955’e kadar kullanıldı.

15 Nisan 1946 – Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 15 Ağustos 1948’de okuyuculara açıldı.

17 Nisan 1946 – Suriye, Fransız Mandası iken bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık günü Eid-ul Jalaa (Iyd-ul Celâ) adıyla ulusal resmi tatil günü ilan edildi.

18 Nisan 1946 – Milletler Cemiyeti dağıldı.

11 Mayıs 1946 – Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün CHP Tüzüğü’nde yer alan Milli Şef ve Değişmez Genel Başkan unvanları kaldırıldı.

20 Mayıs 1946 – Türkiye, UNESCO Antlaşması’nı onayladı.

02 Haziran 1946 – İtalya’da monarşi kaldırıldı.

10 Haziran 1946 – İtalya’da krallık sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.

13 Haziran 1946 – Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.

21 Haziran 1946 – Rize Çay Fabrikası’nın temeli atıldı.

27 Haziran 1946 – Müttefikler, On iki Ada’nın Yunanistan’a verilmesini kararlaştırdı.

04 Temmuz 1946 – Ankara Üniversitesi kuruldu.

04 Temmuz 1946 – Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler’in bağımsızlığını tanıdı.

05 Temmuz 1946 – Fransız modacı Louis Réard, Paris’te “Bikini” adını verdiği iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD’nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik’teki Bikini Adası’ndan geliyordu.

21 Temmuz 1946 – Türkiye’de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 396, DP 65 milletvekili kazandı.

07 Eylül 1946 – Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan Doları’nın değeri 131.5 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.

08 Eylül 1946 – Bulgaristan’da referandum sonucu monarşi sona erdi.

20 Eylül 1946 – Fransa’da Cannes Film Festivali başladı.

11 Aralık 1946 – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu.

15 Şubat 1947 – Rodos ve Oniki Adalar Yunanistan’a verildi.

23 Şubat 1947 – Uluslararası standardizasyon organizasyonu (ISO) kuruldu.

01 Mart 1947 – Uluslararası para fonu (International Monetary Fund, IMF) finans işlemlerine başladı.

28 Mart 1947 – Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.

19 Nisan 1947 – Hindistan’da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

09 Haziran 1947 – Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’ne üye oldu.

10 Haziran 1947 – Saab, ilk otomobilini üretti.

24 Haziran 1947 – Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi, nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez uçan daire terimini kullanmaya başladı.

06 Temmuz 1947 – “Kalaşnikov” olarak da bilinen AK-47 piyade tüfeğinin üretimine Sovyetler Birliği’nde başlandı.

08 Temmuz 1947 – Roswell, New Mexico’da, bir UFO’nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan “Roswell UFO Vakası” meydana geldi.

14 Ağustos 1947 – Birleşik Krallık, Hindistan’a bağımsızlık verdi. Hindistan’daki Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ve Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru’nun Hindistan’ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan devleti kuruldu. Pakistan’da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi. Jawaharlal Nehru Hindistan’ın ilk başbakanı oldu.

26 Ağustos 1947 – Recep Peker Hükümeti Meclis’ten güvenoyu aldı. 35 CHP’li vekil aleyhte oy verdi.

27 Ağustos 1947 – Cezayir, Fransa’dan bağımsızlığını istedi.

29 Ağustos 1947 – ABD’li bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.

27 Ocak 1948 – İlk teyp satışa çıktı.

30 Ocak 1948 – Hindistan lideri Mahatma Gandhi Yeni Delhi’de öldürüldü.

04 Şubat 1948 – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde valilik ve belediye başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

16 Nisan 1948 – Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.

01 Mayıs 1948 – Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) resmen kuruldu. Kim Il-sung, ilk devlet başkanı olmuştur.

14 Mayıs 1948 – Filistin’de İngiliz egemenliği sona erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti.

18 Haziran 1948 – BM, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu’nu kabul etti.

21 Haziran 1948 – “Manchester Baby” (SSEM) kod adlı bir program, bir bilgisayarın kendi elektronik hafızasında depolanarak oradan çalıştırılan ilk bilgisayar programı olma ünvanını kazandı.

21 Haziran 1948 – Columbia Records plak şirketi, ilk Long Play (LP) müzik albümünün tanıtımını New York’ta Waldorf-Astoria Oteli’nde geçekleştirdi.

29 Temmuz 1948 – 1948 Yaz Olimpiyatları: II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra’da başladı.

03 Ağustos 1948 – Türkiye Serbest Güreş Millî Takımı, Londra Olimpiyatları’nda birinci oldu.

16 Ağustos 1948 – Milli Kütüphane Ankara’da hizmete açıldı.

09 Eylül 1948 – Kim İl-sung, Kuzey Kore’nin kuruluşunu ilan etti.

08 Aralık 1948 – Birleşmiş Milletler, Güney Kore’nin tanınmasını onayladı.

10 Aralık 1948 – Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne kabul oyu verdi. Bu gün halen İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

09 Ocak 1949 – Türkiye’nin 7. Başbakanı Hasan Saka görevinden çekildi.

15 Ocak 1949 – İmam Hatip Liseleri açıldı.

04 Nisan 1949 – NATO kuruldu. Washington’da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

04 Mayıs 1949 – İstiklal Mahkemeleri’ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

08 Mayıs 1949 – Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilanı.

11 Mayıs 1949 – Siyam adını resmen Tayland olarak değiştirdi.

11 Mayıs 1949 – İsrail, Birleşmiş Milletler örgütüne katıldı.

23 Mayıs 1949 – Sovyet lideri Josef Stalin, Berlin ablukasını kaldırdı ve II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya’nın batısında federal cumhuriyet ilan edildi.

10 Haziran 1949 – Devlet Tiyatro ve Operası TBMM’de kabul edilen yasayla Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldu

14 Haziran 1949 – Vietnam Devleti kuruldu.

27 Temmuz 1949 – Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı de Havilland Comet, ilk uçuşunu yaptı. İlk ticari uçuşunu ise Mayıs 1952’de yapacaktır.

03 Ağustos 1949 – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin’in Birleşmiş Milletler’e girme isteğini reddetti.

08 Ağustos 1949 – Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg’da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.

08 Ağustos 1949 – Bhutan bağımsızlığını ilan etti.

20 Ağustos 1949 – Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

24 Ağustos 1949 – Kuzey Atlantik Paktı Antlaşması (NATO) yürürlüğe girdi.

16 Eylül 1949 – Yunanistan’da iç savaş sona erdi.

22 Şubat 1950 – Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

09 Mayıs 1950 – Avrupa Günü, 1950’de Robert Schumann, Avrupa’nın güvenliği için kaçınılmaz olan birleşik bir Avrupa fikrini ortaya çıkardı. Schuman Bildirgesi olarak bilinen bu sunuş, Avrupa Birliği’nin temellerini attı. Sonra, 1985 Milan Zirvesi’nde 9 Mayıs’ın Avrupa Günü olarak kutlanması kararı alındı.

14 Mayıs 1950 – 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye’de tek parti dönemi sona erdi.

21 Mayıs 1950 – Demokrat Parti’nin 14 Mayıs’taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celâl Bayar Cumhurbaşkanı oldu.

22 Mayıs 1950 – İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı süresi sona erdi ve Celâl Bayar cumhurbaşkanı seçildi.

09 Haziran 1950 – Adnan Menderes Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

15 Haziran 1950 – Batı Almanya Avrupa Konseyi’ne katılma kararı aldı.

16 Haziran 1950 – TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.

25 Haziran 1950 – Sovyetler Birliği’nce desteklenen Kuzey Kore orduları Güney Kore’ye saldırdı. Kore Savaşı başladı.

27 Haziran 1950 – Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı’na asker yollama kararı aldı.

27 Haziran 1950 – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore’ye yardım çağrısında bulundu.

14 Temmuz 1950 – Genel af çıktı.

25 Temmuz 1950 – Bakanlar Kurulu Kore’ye 4500 kişilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi.

01 Ağustos 1950 – Türkiye NATO’ya üyelik için başvurdu.

27 Ağustos 1950 – BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa’ya yaptı.

05 Eylül 1950 – Başvuru fazlalığı yüzünden, üniversite giriş sınavı uygulaması başlatıldı.

09 Ocak 1951 – Birleşmiş Milletler genel merkezi açıldı.

08 Haziran 1951 – Türkiye’de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde yapıldı.

14 Haziran 1951 – İlk ticari bilgisayar olan UNIVAC I tanıtıldı ve ilk makine “ABD Nüfus Müdürlüğü” ne tahsis edildi. (İkincisini Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri alacaktır)

02 Temmuz 1951 – Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri’ne devredildi.

25 Temmuz 1951 – Atatürk Kanunu Meclis’te kabul edildi. Amaç, Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına saldırıların önüne geçmek.

25 Temmuz 1951 – Şair Nazım Hikmet’in Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi

26 Temmuz 1951 – Türkiye’deki ilk petrol Raman dağı yöresinde bulundu.

09 Ağustos 1951 – Ücretli Hafta Tatili Kanunu yürürlüğe girdi. İşçilerin resmi tatil günleriyle hafta tatilinde çalıştıkları yerlerden yarım yevmiye almaları karara bağlandı.

15 Ağustos 1951 – Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

20 Eylül 1951 – Türkiye’nin NATO’ya katılması kabul edildi.

22 Ocak 1952 – Dünyanın ilk jet yolcu uçağı olan de Havilland Comet, BOAC havayolu şirketinin filosunda hizmete girdi.

21 Şubat 1952 – Türkiye NATO üyesi oldu.

16 Haziran 1952 – Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye’ye dönme izni çıktı.

09 Temmuz 1952 – Türkiye’de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

20 Ağustos 1952 – Napoli’de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında Türkiye güzeli Günseli Başar birinci oldu.

03 Eylül 1952 – Türk dağcıları Ağrı Dağı’nın zirvesine ilk kez tırmandılar.

14 Şubat 1953 – Yeni Balkan Paktı, Ankara’da imzalandı.

21 Şubat 1953 – Francis Crick ve James D. Watson, DNA molekülünün yapısını keşfettiler.

28 Şubat 1953 – Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında, Balkan Paktı adıyla Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Ankara’da imzalandı.

01 Mart 1953 – Stalin kalp krizi geçirdi. Dört gün sonra da öldü.

25 Nisan 1953 – Cambridge Üniversitesi’nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.

29 Mayıs 1953 – Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli şerpa Tenzing Norgay, Everest’e çıkan ilk insanlar oldu.

02 Haziran 1953 – Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth taç giydi.

18 Haziran 1953 – Mısır’da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle cumhuriyet ilan edildi.

22 Temmuz 1953 – TCDD işletmesi kanunu kabul edildi.

26 Temmuz 1953 – Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

27 Temmuz 1953 – İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi. Ateşkes anlaşması Panmuncon’da imzalandı.

16 Eylül 1953 – İlk sinemaskop film gösterimi New York’ta yapıldı.

08 Aralık 1953 – DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.

28 Mayıs 1954 – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) en çok konuşulan diller arasına Türkçe’yi de aldı.

22 Haziran 1954 – Devlet Malzeme Ofisi kuruldu.

23 Haziran 1954 – Türkiye, ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya’ya yenilerek elendi.

27 Haziran 1954 – Guatemala’da darbeyle hükümet devrildi.

27 Haziran 1954 – Dünyanın ilk nükleer enerji santrali Moskova yakınlarında Obninsk’de açıldı.

05 Temmuz 1954 – BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı.

19 Temmuz 1954 – Elvis Presley, ilk albümü That’s All Right Mama’yı çıkardı.

09 Ağustos 1954 – Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında, 28 Şubat 1953 tarihinde imzalanan Balkan Paktı’nın devamı niteliğinde, Bled şehrinde ittifak antlaşması imzalandı.

10 Ağustos 1954 – Murat Güler, Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü oldu.

12 Ağustos 1954 – BM askerleri Kore’den çekilmeye başladı.

03 Mart 1955 – Elvis Presley ilk kez televizyonda göründü.

04 Nisan 1953 – Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı’nda İsveç gemisi Naboland’la çarpışarak battı; 81 Türk denizcisinin şehit olduğu bu gün, Deniz Şehitlerini Anma Günü ilan edildi.

15 Temmuz 1953 – Uşak il oldu.

29 Temmuz 1953 – TCDD işletmesi kuruldu.

01 Eylül 1953 – Anıtkabir’in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı koyuldu.

25 Mayıs 1954 – Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.

25 Mayıs 1954 – Tokyo’da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu.

30 Mayıs 1954 – Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir’i ilçe yaptı. Kırşehir üç yıl sonra yeniden il oldu.

15 Haziran 1954 – UEFA (Union des Associations Européennes de Football) kuruldu.

15 Temmuz 1954 – Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

04 Mart 1955 – Türk-Amerikan işbirliğiyle kurulan Minneapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Makinaları Fabrikası, montaj yaparak traktör üretimine Ankara’da başladı. Günümüzde Türk Traktör adıyla faaliyetine devam etmektedir.

15 Nisan 1955 – İlk McDonald’s ABD’nin Illinois eyaletindeki Des Plaines’de açıldı.İlk günün kazancı 366,12 dolardı.

29 Nisan 1955 – Güney Vietnam’da iç savaş başladı.

14 Mayıs 1955 – Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktı’nı imzaladılar.

20 Mayıs 1955 – Karadeniz Teknik Üniversitesi, 6594 sayılı kanunla Trabzon’da kuruldu. KTÜ, Türkiye’nin İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitesidir.

03 Haziran 1955 – Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun doğuşu.

17 Temmuz 1955 – İlk Disney parkı (Disneyland) Kaliforniya’da açıldı.

07 Ağustos 1955 – Sony’nin öncül kuruluşlarından “Tokyo Telecommunications Engineering” tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya’da başlandı.

19 Eylül 1955 – Arjantin Cumhurbaşkanı Juan Peron, askeri darbeyle devrildi ve Paraguay’a sürüldü.

27 Ocak 1956 – Yabancı petrol şirketi Mobil, Türkiye’de ilk petrol arama ruhsatını alan ilk firma oldu.

17 Şubat 1956 – Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.

14 Nisan 1956 – Chicago, Illinois’de video ilk kez halka tanıtıldı.

01 Mayıs 1956 – Jonas Salk’ın geliştirdiği çocuk felci aşısı kullanılmaya başlandı.

20 Mayıs 1956 – ABD, uçaktan atılarak yapılan ilk hidrojen bombası denemesini Pasifik Okyanusu’nda bulunan Bikini Atolünde yaptı.

24 Mayıs 1956 – İlk Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı ev sahibi İsviçre’nin şarkısı kazandı.

27 Mayıs 1956 – İstanbul’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye Millî Güreş Takımı, serbestte altı birincilikle dünya şampiyonu oldu.

13 Ağustos 1956 – Türkiye’de ortaokullara din dersi konuldu.

04 Eylül 1956 – Depolama aygıtı olarak manyetik disk kullanan ilk ticari bilgisayar olan “IBM RAMAC 305” tanıtıldı.

18 Eylül 1956 – Efes’te 1926’dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, Prytaneion adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.

06 Mart 1957 – Afrika’da Altın Kıyısı, Gana adını alarak bağımsızlığını ilan etti.

03 Haziran 1957 – Türkiye Güreş Milli Takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

12 Haziran 1957 – Kırşehir yeniden il yapıldı.

26 Ağustos 1957 – Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927’de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950’lerde 300 bini aştı.

31 Ağustos 1957 – Malezya, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı.

01 Şubat 1958 – Mısır ve Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla birleşti. Bu durum ancak 1961’e dek sürdü.

29 Haziran 1958 – NASA kuruldu.

14 Temmuz 1958 – Irak’ta darbe yapıldı. Kral II. Faysal aynı gün, Başbakan Nuri Said Paşa ise bir gün sonra öldürüldü.

24 Temmuz 1958 – Türkiye’nin Kıbrıs’a asker gönderme önerisini Birleşik Krallık reddetti.

29 Temmuz 1958 – NASA kuruldu.

02 Ağustos 1958 – Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapılarak 1 Dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranının yüzde 221’i bulduğu açıklandı.

27 Ağustos 1958 – İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

07 Aralık 1958 – İstanbul sokaklarında “hulahup” çevirmek yasaklandı.

11 Ocak 1959 – Sovyet uzay aracı Luna 1 güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna yerçekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.

16 Şubat 1959 – Fidel Castro, Fulgencio Batista’nın Küba Devrimi sonucu 1 Ocak’ta başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından Küba devlet başkanı oldu.

17 Şubat 1959 – Başbakan Adnan Menderes ve beraberindekileri Londra’ya götüren THY’nin SEV uçağı Gatwick havaalanı yakınlarında düştü; Menderes kurtuldu, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık’ın da bulunduğu 14 kişi öldü.

28 Mayıs 1959 – ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya’ya döndü.

04 Temmuz 1959 – Alaska’nın 49. Eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmasından sonra ABD’nin 49 yıldızlı resmi yeni bayrağı Philadelphia, Pennsylvania’da yurttaşlara tanıtıldı.

31 Temmuz 1959 – Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurdu.

21 Ağustos 1959 – ABD başkanı Dwight Eisenhower, Hawaii’yi ABD’nin ellinci eyaleti olarak ilan etti.

13 Eylül 1959 – Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay’a ulaşan ilk insan yapımı cisimdi ancak Ay’ın zeminine çakıldı.

08 Ocak 1960 – Hirfanlı Barajı hizmete girdi.

04 Nisan 1960 – Senegal, Fransa’dan bağımsızlığını kazandı.

21 Nisan 1960 – Brasília resmen Brezilya’nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro’ydu.

27 Nisan 1960 – Togo (Batı Afrika’da yer alan bir ülke) , Fransa’dan bağımsızlığını kazandı.

01 Mayıs 1960 – Soğuk Savaş: U-2 Krizi – Francis Gary Powers’ın kullandığı Amerikan Lockheed U-2 casus uçağı, Sovyetler Birliği üzerinde düşürülünce diplomatik bir krizi başlattı.

22 Mayıs 1960 – Büyük Şili Depremi: Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4.000 ile 5.000 arasında insan hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli depremdir.

27 Mayıs 1960 – 27 Mayıs Darbesi: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Millî Birlik Komitesi üstlendi. Orgeneral Cemal Gürsel Millî Birlik Komitesi’nin başına getirildi. Millî Birlik Komitesi ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve hükümeti feshetti ve her türlü siyasi faaliyeti yasakladı.

10 Haziran 1960 – Celâl Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldü.

12 Haziran 1960 – Geçici Anayasa açıklandı. TBMM’nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Millî Birlik Komitesi’ne verildi.

20 Haziran 1960 – Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

26 Haziran 1960 – Madagaskar, Fransa’dan bağımsızlığını kazandı.

30 Haziran 1960 – Belçika Kongosu, Belçika’dan bağımsızlığını kazandı.

01 Temmuz 1960 – Somali bağımsızlığını ilan etti.

04 Temmuz 1960 – Hawai’nin 50. Eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmasından sonra ABD’nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pennsylvania’da yurttaşlara tanıtıldı. 49. yıldızlı bayrak daha 10 ay önce kabul edilmişti.

13 Temmuz 1960 – Said Nursi’nin mezarı açıldı, naaşı Barla, Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü.

21 Temmuz 1960 – Sri Lanka’da başbakan seçilen Sirimavo Bandaranaike, dünyanın ilk kadın başbakanı olma ünvanını da almış oldu.

05 Ağustos 1960 – Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa’dan bağımsızlığını ilan etti.

06 Ağustos 1960 – Küba Devrimi: ABD ambargosuna misilleme olarak, ülkedeki tüm Amerikan ve yabancı mülkiyet millileştirildi.

07 Ağustos 1960 – Fildişi Sahili bağımsızlığını ilan etti.

11 Ağustos 1960 – Çad bağımsızlığını ilan etti.

12 Ağustos 1960 – İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 fırlatıldı.

13 Ağustos 1960 – Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa’dan bağımsızlığını ilan etti.

15 Ağustos 1960 – Kongo Cumhuriyeti, Fransa’dan bağımsızlığını ilan etti.

19 Ağustos 1960 – U-2 Krizi: Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak U-2’nin Amerikalı pilotu Francis Gary Powers 10 yıl hapse mahkûm edildi.

20 Ağustos 1960 – Senegal, Mali Federasyonu’ndan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti.

21 Ağustos 1960 – Çanakkale Anıtı törenle açıldı.

06 Eylül 1960 – Türk Milli Güreş Takımı, Roma Olimpiyatları’nda serbest güreşte 4 altın, 2 gümüş madalya aldı.

14 Eylül 1960 – Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezüella OPEC’i kurdu.

14 Şubat 1961 – Lavrensiyum elementi (103 numaralı element) Kaliforniya üniversitesinde ilk defa sentezlendi.

17 Şubat 1961 – Türk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında yapılan anlaşmaya göre, her yıl Almanya’ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere Türk işçileri gönderilmesi kararlaştırıldı.

20 Şubat 1961 – Türkiye’de ilk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

02 Mart 1961 – Türkiye demokratik özgürlükler konusunda Avrupa Konseyi’ne güvence verdi.

28 Mart 1961 – Türkiye’de Anayasa’nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.

12 Nisan 1961 – Sovyetler Birliği, uzaya ilk insanı gönderdi. Vostok 1 ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

23 Nisan 1961 – İlk TBMM binası müze haline getirildi.

26 Nisan 1961 – Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu.

27 Nisan 1961 – Sierra Leone (Batı Afrika’da yer alan bir ülke), İngiltere’den bağımsızlığını kazandı.

27 Mayıs 1961 – Anayasa, Kurucu Meclis’te oylamaya katılan 262 üyeden 260’ının oyuyla kabul edildi.

28 Mayıs 1961 – Uluslararası Af Örgütü, Londra’da kuruldu.

02 Haziran 1961 – Yurtdışında öğrenim görmek serbest bırakıldı.

13 Haziran 1961 – Federal Almanya’ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran’da trenle yola çıktı.

16 Haziran 1961 – İlk Türk Otomobili Projesi “Devrim Otomobili” için çalışmalara başlandı.

19 Haziran 1961 – Kuveyt, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti.

09 Temmuz 1961 – 1961 Anayasası, halk oylaması sonucunda yüzde 61,5 “evet” oyuyla kabul edildi.

11 Ağustos 1961 – Yassıada duruşmaları, 9 ay 25 gün sonra sona erdi.

13 Ağustos 1961 – Doğu Almanya yönetimi, batıya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos’ta bu tellerin yerine, daha sonra Utanç Duvarı denilecek beton duvar örülmeye başlandı.

17 Eylül 1961 – Adnan Menderes idam edildi. Milli Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan Celal Bayar ile idam kararları çoğunlukla alınan öteki hükümlülerin cezalarını müebbet hapse çevirdi.

09 Aralık 1961 – Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964 tarihinde komşu adalar Zanzibar ve Pemba ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’ni oluşturmuştur.

22 Nisan 1962 – Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulu’nun kurulmasına karar verildi.

25 Nisan 1962 – Anayasa Mahkemesi kuruldu.

30 Mayıs 1962 – 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde İsmet İnönü başkanlığında kurulan ilk koalisyon hükümeti olan CHP-AP ortaklığı Başbakan İsmet İnönü’nün istifasıyla sona erdi.

06 Haziran 1962 – Birleşmiş Milletler’de yapılan görüşmeler doğrultusunda Ruanda ve Burundi’yi ayrı devletler olarak bağımsızlığa bırakılmasını kararlaştırıldı.

01 Temmuz 1962 – Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti.

05 Temmuz 1962 – Cezayir, Fransa’dan bağımsızlığını ilan etti.

11 Temmuz 1962 – Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.

05 Ağustos 1962 – Nelson Mandela hapse girdi (1990’da serbest kalacak).

06 Ağustos 1962 – Jamaika bağımsızlığını kazandı.

15 Ağustos 1962 – Stan Lee ve Steve Ditko’nun yarattığı Örümcek Adam yayınlandı.

18 Eylül 1962 – Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’a suikast girişiminde bulunuldu.

08 Aralık 1962 – Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında “Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması” imzalandı. Türkiye’nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.

25 Mayıs 1963 – 32 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü’nü kurdu. 9 Temmuz 2002’den itibaren Afrika Birliği adını aldı.

16 Haziran 1963 – Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereshhova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu.

20 Haziran 1963 – Küba Füze Krizi’nin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında “kırmızı telefon” adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu.

17 Temmuz 1963 – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

01 Ağustos 1963 – Büyük Britanya Malta’ya 1964’te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.

08 Ağustos 1963 – ABD, Birleşik Krallık ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin’de imzaladılar.

11 Ağustos 1963 – Çatalhöyük’te milattan önce 8000’de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.

12 Eylül 1963 – Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık antlaşması imzalandı.

10 Aralık 1963 – Zanzibar Sultanlığı, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı. 26 Nisan 1964’te Tanzanya ile birleşmiştir.

10 Ocak 1964 – Beatles grubunun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk albümleri satışa sunuldu.

11 Ocak 1964 – Amerika Birleşik Devletleri sağlık bakanı Luther Terry, sigaranın sağlığa zararlı olabileceğine dair ilk raporu yayınladı.

25 Şubat 1964 – Muhammed Ali (Cassius Clay), Miami Beach-Florida’daki maçta Sonny Liston’ı yenerek ağır siklet boks şampiyonu oldu.

06 Mart 1964 – Cassius Clay, resmi olarak Muhammet Ali adını aldı.

01 Mayıs 1964 – Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), özel yasayla özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu.

20 Mayıs 1964 – İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında, üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi.

02 Haziran 1964 – Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968’de örgütün başına geçti.

05 Haziran 1964 – Hükümetin Kıbrıs’a müdahale kararı üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, İnönü’ye, müdahalede ABD yardımına ait silahların kullanılamayacağını belirten ve Türkiye tarihine “Johnson Mektubu” olarak geçen bir mektup gönderdi.

16 Haziran 1964 – ABD’li siyah hakları önderi Martin Luther King, Jr. Nobel Barış ödülünü kazandı.

06 Temmuz 1964 – Malawi, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti.

22 Temmuz 1964 – Türkiye, İran, Pakistan arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.

01 Ağustos 1964 – Belçika Kongosu’nun adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

08 Ağustos 1964 – Kıbrıs’a düzenlenen harekat sırasında uçağı isabet alan pilot yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede hayatını kaybetti. Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki ilk şehit pilotudur.

12 Ağustos 1964 – Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askeri uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında, Barış Gücü’nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.

18 Ağustos 1964 – Türk güreşçiler Tokyo Olimpiyatları’nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.

21 Şubat 1965 – Malcolm X (Malik El Şahbaz), New York’ta uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü.

04 Mart 1965 – Suat Hayri Ürgüplü hükûmeti 231 kabul, 200 ret ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun verdiği 1 çekimser oy ile güvenoyu aldı.

31 Mart 1965 – ABD, Vietnam’a 3 bin 500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşa girdi.

06 Haziran 1965 – Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adını aldı.

20 Haziran 1965 – Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askeri darbeyi Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

06 Temmuz 1965 – Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu Meclis’de kabul edildi.

16 Temmuz 1965 – Fransa ve İtalya’yı birbirine bağlayan “Mont Blanc Tüneli” açıldı.

29 Temmuz 1965 – Türkiye, Dünya Daktilo Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

09 Ağustos 1965 – Singapur, Malezya’dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

22 Ağustos 1965 – Sadun Boro, yelkenlisiyle yapacağı dünya turuna başladı.

09 Ocak 1966 – 800 kişilik ilk işçi kafilesi Almanya’ya hareket etti.

28 Mart 1966 – Cemal Gürsel’in cumhurbaşkanlığı süresi bitti, yerine Cevdet Sunay cumhurbaşkanı seçildi.

12 Haziran 1966 – Keban Barajı’nın temeli atıldı.

19 Haziran 1966 – Türkiye Güreş Millî Takımı Kanada’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda birinci oldu.

13 Ağustos 1966 – Çin’de Mao Kültür Devrimini ilan etti.

01 Ocak 1967 – Anadol marka ilk Türk otomobili piyasaya çıktı.

11 Ocak 1967 – Dr. James Bedford, gelecekte tekrar canlandırılmak üzere, kriyojenik olarak dondurulan ilk insan oldu.

30 Ocak 1967 – İlk resmi TV yayını Ankara’da yapıldı.

25 Şubat 1967 – Amerika Birleşik Devletleri 25 bin askerle Vietkong’a saldırıya geçti.

21 Nisan 1967 – Yunanistan’da darbe yapıldı. George Papadopoulos liderliğindeki albaylar cuntası yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.

01 Haziran 1967 – Bütün zamanların en iyi albümü kabul edilen The Beatles grubunun Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band adlı rock albümleri piyasaya sürüldü.

05 Haziran 1967 – İsrail ile Arap ülkeleri arasında; tarihe “Altı Gün Savaşı” diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında, kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi’ni, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria’yı ve Golan Tepeleri’ni ele geçirdi.

10 Haziran 1967 – Altı Gün Savaşı sona erdi: İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası’nı işgal etti.

17 Haziran 1967 – Çin ilk hidrojen bombasını test etti.

24 Haziran 1967 – İstanbul’da üniversite öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosunun ziyaretini protesto etti.

25 Haziran 1967 – İlk küresel uydu televizyon programı olan ABD yapımı Our World (Bizim Dünyamız) yayına girdi.

27 Haziran 1967 – Dünyanın ilk bankamatiği Enfield-Londra’da hizmete girdi.

17 Ağustos 1967 – İzmir Aliağa Rafinerisi’nin temeli Başbakan Süleyman Demirel tarafından atıldı.

09 Ocak 1968 – Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde bir köpeğin kalbi değiştirildi. Ameliyattan kırk dakika sonra bakım güçlüğü nedeniyle köpek “uyutuldu”.

31 Ocak 1968 – TRT Ankara Televizyonu deneme yayınına başladı.

17 Mart 1968 – PTT ile Northern Electric firmasının işbirliğiyle kurulan telefon fabrikasında yapılan ilk yerli telefonlar 157 liradan satışa çıkarıldı.

29 Mart 1968 – Türkiye’de ilk böbrek nakli, İstanbul’da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

04 Nisan 1968 – Martin Luther King Jr. Memphis’te öldürüldü.

25 Ağustos 1968 – Koç Grubu ‘Diners Club’ kredi kartı ile alışverişi Türkiye’ye getirdi.

06 Eylül 1968 – Svaziland bağımsızlığını ilan etti.

08 Eylül 1968 – Balkan Atletizm Yarışmaları’nda maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.

13 Eylül 1968 – Arnavutluk Varşova Paktı’ndan ayrıldı.

09 Ocak 1969 – Ses hızını aşan ilk yolcu uçağı Concorde deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

30 Ocak 1969 – Türkiye’de ilk böbrek nakli Beyoğlu Devlet Hastanesi’nde yılında bugün Yusuf Özer adlı hastaya yapıldı. Ancak Yusuf Özer, kendisine takılan böbreğin bir akıl hastasından alındığını öne sürerek savcılığa başvurdu.

09 Şubat 1969 – Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi.

28 Nisan 1969 – Fransa’da yapılan referandumda hayır oylarının fazla çıkması üzerine devlet başkanı Charles de Gaulle istifa etti.

15 Haziran 1969 – Georges Pompidou Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.

20 Temmuz 1969 – Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay’a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong Ay’a ilk ayak basan insan oldu.

01 Eylül 1969 – Muammer Kaddafi, Libya’da askeri bir darbeyle Kral I. İdris’i devirdi.

21 Ocak 1970 – Jumbo-Jet Boeing 747 ticari seferlerine başladı.

26 Ocak 1970 – Necmettin Erbakan ve 17 arkadaşı Milli Nizam Partisi’ni kurdu.

20 Şubat 1970 – Boğaziçi Köprüsü’nün temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973’te açıldı.

06 Mart 1970 – Türkiye Cumhuriyeti 32. hükümeti Süleyman Demirel’in başbakanlığında kuruldu.

11 Nisan 1970 – Apollo 13 uzaya fırlatıldı.

15 Nisan 1970 – Japonlar (Canon) hesaplama sonuçlarını ısıya duyarlı kâğıt üzerine yazan ilk elektronik hesap makinesini üretti.

21 Nisan 1970 – Hutt River Vilayeti Prensliği Avustralya’dan bağımsızlığını ilan etti. Eylül 2006’da ülkenin adındaki “vilayet” kısmı çıkartılarak resmi adını Hutt River Prensliği olarak değiştirilmiştir.

14 Temmuz 1970 – Askerlik 20, yedek subaylık 18 aya indirildi.

12 Şubat 1971 – Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin (TOFAŞ) Bursa’daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel’in de katıldığı törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla “Murat 124” tipi otomobillerin üretimine başladı.

19 Nisan 1971 – İlk uzay istasyonu Salyut 1 uyduya fırlatıldı.

26 Nisan 1971 – 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Adalet Bakanı İsmail Arar, gazetecilerin “Bir isyan mı var?” sorusunu cevapsız bıraktı. Bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilen iller şunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Siirt, Zonguldak.

28 Nisan 1971 – Sıkıyönetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri 10 gün süreyle kapatıldı.

20 Mayıs 1971 – Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

13 Haziran 1971 – Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı.

25 Haziran 1971 – Gölcük Tersanesi’nde yapılan ilk Türk muhribi (harp gemisi, destroyer), törenle denize indirildi.

28 Haziran 1971 – Türkiye’de afyon ekimi yasaklandı.

29 Haziran 1971 – TBMM’de çıkan bir yasayla Türkiye’de haşhaş ekimi yasaklandı.

10 Temmuz 1971 – Fas ordusunun bazı birlikleri krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede cumhuriyet ilan edildi.

14 Temmuz 1971 – Kültür Bakanlığı kuruldu

05 Ağustos 1971 – Türkiye, Çin’i resmen tanıdı.

15 Ağustos 1971 – Türkiye’de Şubat 1971’de üretimine başlanan “Renault 12” marka otomobiller satışa sunuldu.

30 Ağustos 1971 – İstanbul Televizyonu deneme yayınlarına başladı.

03 Eylül 1971 – Katar bağımsızlığını ilan etti.

18 Eylül 1971 – Türkiye Güzeli Filiz Vural, Avrupa Güzeli seçildi.

06 Aralık 1971 – Hindistan, Pakistan’dan bağımsızlığını ilan eden Bangladeş Demokratik Cumhuriyeti’ni tanıdığını açıkladı. Pakistan Hindistan’la bütün diplomatik ilişkilerini kesti.

11 Ocak 1972 – Doğu Pakistan, Bangladeş oldu.

16 Nisan 1972 – İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu ‘Apollo 16’ uzay aracı ile başladı.

17 Nisan 1972 – ABD’de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. Watergate adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

20 Nisan 1972 – Apollo 16, Ay’a iniş yaptı.

29 Nisan 1972 – Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü’ye verdi.

14 Mayıs 1972 – Bülent Ecevit, CHP kurultayında Atatürk ve İsmet İnönü’den sonra CHP’nin üçüncü genel başkanı seçildi.

15 Mayıs 1972 – 1945 yılından beri ABD işgali altında bulunan Okinawa adası yeniden Japonya’nın idaresine verildi.

17 Haziran 1972 – Watergate skandalı: ABD Başkanı Richard Nixon’un partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun ABD’nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti’nin merkezi olduğu ortaya çıktı.

02 Temmuz 1972 – Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

18 Eylül 1972 – Münih Olimpiyatları’nda kanlı gün. Kara Eylül örgütünün 11 İsrail’li sporcuyu rehin alıp daha sonra öldürmesi Münih katliamı olarak olimpiyat tarihine geçti.

07 Aralık 1972 – Apollo 17, Ay görevine doğru yola çıktı.

23 Ocak 1973 – Paris’te, ABD, Kuzey Vietnam ve Vietkong temsilcileri arasında imzalanan barış anlaşmasıyla, Vietnam’da yıllardır süren savaş sona erdi. Anlaşma, Vietnam’daki bütün ABD askerlerinin çekilmesini ve Güney Vietnam halkının kendi kaderini belirlemesini öngörüyordu.

07 Şubat 1973 – TBMM’de kabul edilen bir yasa ile “Maraş” iline “kahramanlık” unvanı verildi; ilin adı “Kahramanmaraş” oldu.

28 Mart 1973 – Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanlığı süresi bitti.

04 Nisan 1973 – 11 Eylül 2001’deki saldırılar sonucu yıkılan Dünya Ticaret Merkezi açıldı. Temelleri 1966’da atılan, inşaatına 1968’de başlanılan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.

03 Mayıs 1973 – Şikago’daki Sears Kulesi (Willis Kulesi)’nin inşaatı tamamlandı ve dünyanın en yüksek kulesi olarak tescillendi (Bugün halâ ABD’nin en yüksek, dünyanın 5. en yüksek binasıdır)

01 Haziran 1973 – Yunanistan hükümeti monarşiyi kaldırarak cumhuriyeti ilan etti.

04 Haziran 1973 – ATM (Bankamatik)’nin patenti alındı.

08 Haziran 1973 – İstanbul Boğaz Köprüsü’nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.

24 Haziran 1973 – 90 yaşındaki Eamon de Valera İrlanda Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.

30 Temmuz 1973 – Üniversiteye giriş sınavı, sorular dışarıya önceden sızdırıldığı için iptal edildi.

05 Eylül 1973 – Dünyanın en uzun karayolu tüneli, İsviçre’nin St. Gotthard yöresinde açıldı.

11 Eylül 1973 – Şili’nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü.

07 Aralık 1973 – İslam Konferansı Örgütü’ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.

11 Ocak 1974 – Dünyanın ilk yaşayan altızları (anne: Susan Rosenkowitz) Cape Town-Güney Afrika’da doğdu.

25 Ocak 1974 – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milli Selamet Partisi (MSP) hükümet ortaklığı protokolü imzaladı.

26 Ocak 1974 – Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi – Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı.

01 Mart 1974 – Watergate skandalı: 7 kişiye skandaldaki rolleri nedeniyle dava açıldı.

30 Mayıs 1974 – Cumartesi günlerinin tam gün tatil olması kararı alındı.

01 Haziran 1974 – Nefes borusuna yabancı cisim kaçan hastaları boğulmaktan kurtaracak Heimlich manevrası’nın nasıl yapılacağı ilk defa Emergency Medicine (Acil Tıp) dergisinde yayımlandı.

26 Haziran 1974 – Sabah 08.01’de, ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket’in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.

29 Haziran 1974 – Isabel Perón, Arjantin’in ilk kadın devlet başkanı olarak yemin etti. Kocası eski başkan Juan Peron sağlık durumunun bozulması üzerine görevlerini bırakmıştı. Zaten iki gün sonra da öldü.

15 Temmuz 1974 – Kıbrıs’ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanı Makarios’u devirdi ve Eoka-B lideri Nikos Sampson’u Cumhurbaşkanı ilan etti.

20 Temmuz 1974 – Kıbrıs Harekatı: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Garanti Anlaşması’nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askeri harekat başladı.

26 Temmuz 1974 – Yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Yunanistan’da Konstantin Karamanlis’in Başbakanlığında sivil hükümet kuruldu.

08 Ağustos 1974 – ABD Başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.

09 Ağustos 1974 – Watergate skandalının sonucu olarak, istifa eden Richard Nixon’ın yerine başkan yardımcısı Gerald Ford ABD başkanı oldu.

14 Ağustos 1974 – Kıbrıs Sorunu üzerine, Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan arasında devam eden Cenevre görüşmeleri çıkmaza girince, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’ta ikinci bir askeri harekat başlattı. Aynı gün Türk birlikleri başkent Lefkoşa’ya girdi.

28 Ağustos 1974 – Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde elektrik üretilmeye başlandı.

09 Eylül 1974 – TRT’nin merkez ve bölge radyolarını birleştirilmesiyle, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo 3 oluşturuldu.

14 Eylül 1974 – Sinema oyuncusu ve yönetmeni Yılmaz Güney, Adana’nın Yumurtalık ilçesi yargıcı Sefa Mutlu’yu öldürdü.

18 Eylül 1974 – CHP-MSP koalisyonu bozuldu. Bülent Ecevit, başbakanlıktan istifa etti.

13 Şubat 1975 – Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

31 Mart 1975 – Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (39. Hükümet), Süleyman Demirel başkanlığında kuruldu.

04 Nisan 1975 – Microsoft şirketi Bill Gates ve Paul Allen ortaklığında kuruldu.

11 Nisan 1975 – Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlandı.

16 Mayıs 1975 – Japon dağcı Junko Tabei, Everest’in zirvesine tırmanan ilk kadın dağcı olma ünvanını kazandı.

01 Haziran 1975 – Dünya Bankası, Türkiye’yi ‘Moratoryum’ durumundaki ülkeler arasında saydığını ve borçlarını ödeyemez hale gelen bir ülke olduğunu ilan etti. Türkiye daha önce 1959 ve 1965 yıllarında da ‘borç ödeyemez ülke’ olarak ilan edilmişti.

25 Haziran 1975 – Mozambik bağımsızlığını ilan etti.

26 Haziran 1975 – Indira Gandhi Hindistan’da otoriter bir yönetim kurdu.

11 Temmuz 1975 – Eski Çin’in başkenti Şian’da 2000 yıl öncesine ait, kilden yapılmış, gerçek boyutlarda ve savaş donanımlı 6000 kişilik bir ordu bulundu. Seramik askerlerin hiç biri diğerine benzemiyordu.

30 Temmuz 1975 – Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olduğu karara bağlandı.

15 Ağustos 1975 – Bangladeş’te askeri darbe: Şeyh Mucibur Rahman tüm aile fertleriyle birlikte öldürüldü. Devlet başkanlığına Muştak Ahmet getirildi.

16 Eylül 1975 – Papua Yeni Gine, Avustralya’dan bağımsızlığını ilan etti.

21 Haziran 1976 – Rauf Denktaş, yeniden Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı’na seçildi.

29 Haziran 1976 – Seyşel Adaları, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı.

02 Temmuz 1976 – 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurdu.

18 Temmuz 1976 – Rumen jimnastikçi Nadia Comaneci, 1976 Yaz Olimpiyatları’nda 10 tam puan aldı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi unvanını da alarak tarihe geçti.

27 Temmuz 1976 – Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e, Waldorf Astoria Oteli’nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.

29 Aralık 1976 – Bursa TOFAŞ otomobil fabrikası’nda Murat 131’in imalatına başlandı.

01 Eylül 1976 – Milli yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi’ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.

18 Ocak 1977 – Zatürreye yol açan gizemli Lejyoner hastalığı’nın amili olan bakteri bulundu ve Legionella pneumophila olarak adlandırıldı.

01 Mayıs 1977 – İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında yaşananlarda 34 kişi öldü, 136 kişi yaralandı. Olay tarihe Kanlı 1 Mayıs olarak geçti.

25 Mayıs 1977 – Yıldız Savaşları filmi gösterime girdi.

05 Haziran 1977 – Ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu.

13 Haziran 1977 – Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’e verildi.

15 Haziran 1977 – İspanya’da 41 yıl sonra ilk seçimler yapıldı.

27 Haziran 1977 – Cibuti Cumhuriyeti, Fransa’dan bağımsızlığını ilan etti.

05 Temmuz 1977 – Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya ül Hak darbe yaptı: Başbakan Zülfikar Ali Butto tutuklandı.

21 Temmuz 1977 – Süleyman Demirel, 41. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ( 5. Demirel Hükümeti veya 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak ta adlandırılmıştır.) kurdu.

24 Temmuz 1977 – Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.

30 Temmuz 1977 – Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

30 Aralık 1977 – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 104 milyon liraya ihale edildi.

11 Aralık 1977 – Türkiye’de yerel seçimler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

15 Nisan 1978 – Türk atlet Veli Ballı, Hollanda’da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu’nda birinci oldu.

03 Mayıs 1978 – Tarihte ilk kez bir bilgisayar ağı üzerinden yığın mesaj gönderildi. Sonradan spam adı verilecek bu ticari reklam mesajları, ABD’de o zaman kullanılan Arpanet ağı üzerindeki her adrese gönderilmişti.

08 Mayıs 1978 – Reinhold Messner ve Peter Habeler adlı iki dağcı ilk defa olarak Everest Dağı’na oksijen tüpleri olmaksızın tırmandılar.

19 Haziran 1978 – Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.

02 Temmuz 1978 – O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton’un, Charon uydusu keşfedildi.

07 Temmuz 1978 – Büyük Okyanus’daki Solomon Adaları, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti.

25 Temmuz 1978 – Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown doğdu.

01 Şubat 1979 – Dönemin Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, suikastçi Mehmet Ali Ağca tarafından öldürüldü.

18 Şubat 1979 – Sahra Çölü’ne kar yağdı.

04 Mart 1979 – Voyager I’in gönderdiği fotoğraflarda Jüpiter’in halkaları görüldü.

23 Nisan 1979 – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez kutlandı.

04 Mayıs 1979 – Margaret Thatcher, İngiltere başbakanı seçildi. İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı oldu.

24 Mayıs 1979 – Yüzde 85’i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı ‘Mavi Işık 79-XA’, Kayseri İkmal Merkezi’nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

19 Haziran 1979 – Yaşanan petrol sıkıntısının ardından, İstanbul’da ‘karneyle benzin’ dağıtımına başlandı.

27 Haziran 1979 – Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.

01 Temmuz 1979 – Sony, Walkman’i tanıttı.

16 Temmuz 1979 – Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı oldu.

28 Ağustos 1979 – Nesrin Olgun, Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk kızı oldu.

01 Eylül 1979 – ABD’nin Pioneer 11 adlı uzay aracı, Satürn’ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu.

11 Ocak 1980 – 14 yaşındaki Nigel Short, “Uluslararası usta” unvanını alan en genç satranç oyuncusu oldu.

16 Ocak 1980 – Bilim insanları interferon ( bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir protein) üretmeyi başardı.

19 Nisan 1980 – Ajda Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması’nda Şanar Yurdatapan’ın düzenlediği ‘Petrol’ adlı şarkıyla 19 yarışmacı arasında 15’inci oldu.

01 Haziran 1980 – CNN yayın hayatına başladı.

02 Haziran 1980 – Osmanlı’dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

06 Temmuz 1980 – Çorum’da Mayıs sonunda başlayan olaylar Temmuz’un ilk haftasında iyice tırmandı. Gerilim, Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesiyle başlamıştı. Alevi ve sol görüşlülerin oturduğu mahallelere saldırılar düzenlendi. 29 Mayıs – 6 Temmuz arasında aralıklarla devam eden olaylarda 48 kişi öldü.

31 Temmuz 1980 – ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.

11 Ağustos 1980 – Çin’de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Komünist Parti Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.

12 Eylül 1980 – 12 Eylül Darbesi gerçekleştirildi.

13 Eylül 1980 – Türkiye’de Kenan Evren devlet başkanlığı görevini üstlendi. Milli Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada AP genel başkanı Süleyman Demirel, MSP genel başkanı Necmettin Erbakan ve CHP genel başkanı Bülent Ecevit’in güvence altına alındıkları bildirildi.

20 Eylül 1980 – Başbakanlığa emekli Amiral Bülend Ulusu atandı.

08 Aralık 1980 – John Lennon, New York’ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.

13 Mayıs 1981 – II. Jean Paul’e Mehmet Ali Ağca suikast düzemiş, saldırı sonrasında II. Jean Paul yaralanmıştır.

12 Nisan 1981 – İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

27 Nisan 1981 – Xerox PARC şirketi ilk bilgisayar faresini tanıttı.

13 Mayıs 1981 – Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma’da vurularak yaralandı.

05 Haziran 1981 – ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kalifornia’nın Los Angeles şehrinde 5 kişide, sadece bağışıklık sistemleri zayıflamış hastalarda görülen zatürreenin az rastlanan bir formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vak’aları olarak tarihe geçtiler.

11 Haziran 1981 – Bülent Ersoy’un sahneye çıkması yasaklandı.

19 Haziran 1981 – TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

29 Temmuz 1981 – Birleşik Krallık’ta Galler Prensi Charles, Lady Diana ile evlendi.

08 Ağustos 1981 – Türkiye’nin ilk turistik havaalanı olan Dalaman Havaalanı açıldı.

12 Ağustos 1981 – IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.

30 Ağustos 1981 – İran Devlet Başkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahomar bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

06 Aralık 1981 – Kılık kıyafet yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Okullarda başörtüsü ve sakal yasaklandı.

30 Ocak 1982 – İlk PC virus kodu Richard Skrenta tarafından yazıldı. Bu program 400 satır uzunluğundaydı ve kendisini “Elk Cloner” adlı bir Apple boot programı olarak kamufle ediyordu.

29 Mart 1982 – Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

23 Nisan 1982 – TRT, haftada iki gün renkli televizyon yayınına başladı.

30 Mayıs 1982 – İspanya, NATO’nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya’nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.

11 Haziran 1982 – E.T. filmi ABD’de gösterime girdi. Melissa Mathison’ın öyküsünü Steven Spielberg sinemaya uyarlamış ve film 4 Oscar kazanmıştır. Ayrıca, filmdeki kahraman kısa bir süreliğine ikon olmuştur.

11 Haziran 1982 – Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa Güzeli seçildi.

19 Ocak 1983 – Apple şirketi, bir mouse ve “grafik ara yüzü” ne sahip ilk ticari bilgisayar olan The Apple Lisa yı duyurdu.

27 Ocak 1983 – Dünyanın en uzun (53,9 km) denizaltı tüneli olan Seikan Tüneli açıldı. Tünel Japonya’nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlıyor. 53.85 kilometrelik demiryolu tünelidir. Dünyanın en uzun demiryolu tüneli olup 23.3 kilometresi denizin altından geçmektedir. Tünel en derin yerinde deniz seviyesinden 240 metre aşağısında ve deniz dibinden ise 100 metre derinlikte yer almaktadır.

15 Şubat 1983 – Türkiye’de renkli televizyon yayını haftada 4 saate çıkarıldı.

20 Mayıs 1983 – AIDS’e yol açan HIV Virüsünün keşfedilmesiyle ilgili ilk makaleler Science dergisinde Luc Montagnier ve Robert Gallo tarafından ayrı ayrı yayımlandı.

20 Mayıs 1983 – Anavatan Partisi (ANAP) Turgut Özal başkanlığında kuruldu.

13 Haziran 1983 – Pioneer 10 uzay sondası, güneş sistemi dışına çıkan ilk insan yapımı nesne oldu.

16 Haziran 1983 – Yuri Andropov SSCB başbakanı oldu.

23 Haziran 1983 – Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

24 Haziran 1983 – Yaser Arafat’ın Şam’a girişi yasaklandı.

24 Haziran 1983 – Amerika Birleşik Devletleri uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile dünyaya döndü.

21 Temmuz 1983 – Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Vostok İstasyonu, Antarktika: -89.2 °C.

10 Aralık 1983 – Arjantin’de askeri rejim sona erdi; Arjantin’in 8 yıldan sonra ilk sivil Başkanı, Raul Alfonsin oldu.

10 Ocak 1984 – Kürtaj yasal hale geldi.

11 Ocak 1984 – Michael Jackson, Thriller adlı albümüyle 8 Grammy ödülü aldı.

22 Ocak 1984 – Kullanıcı dostu grafik ara yüzü ve faresi ile bilgisayarı kullanıcılara sevdiren ilk ticari bilgisayar olan Apple Macintosh, ünlü “1984” televizyon reklam kampanyası ile tanıtılmaya başlandı.

24 Ocak 1984 – Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.

03 Şubat 1984 – Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi.

23 Nisan 1984 – AIDS’e neden olan virüs belirlendi.

12 Haziran 1984 – Urfa’nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi.

27 Haziran 1984 – TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.

01 Temmuz 1984 – TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

15 Ağustos 1984 – PKK, Hakkari ve Şırnak illerinin Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırarak silahlı terör eylemlerine başladı.

14 Mayıs 1985 – Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçildi. Cindoruk, “bu emaneti kimseye teslim etmem. Sadece sahibine teslim ederim” dedi. Yeni Genel Başkanın lakabı “emanetçi” oldu.

29 Mayıs 1985 – İstanbul Boğazı’nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

06 Haziran 1985 – Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.

25 Haziran 1985 – Eskişehir Uçak Fabrikası’nın temeli Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

24 Temmuz 1985 – Yeşilköy Havaalanı’na, Atatürk Havalimanı adı verildi.

01 Eylül 1985 – Amerikalı denizbilimci Robert Ballard ve ekibi RMS Titanic’in enkazını Atlas Okyanusu’nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde buldu.

01 Eylül 1985 – CNN International kanalı kuruldu.

03 Ocak 1986 – İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) hisse senetleri alım satımı başladı.

13 Ocak 1986 – Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu.

26 Nisan 1986 – Çernobil faciası: Ukrayna’nın (SSCB) Çernobil kentinde meydana gelen ve yaklaşık 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan, Türkiye de etkilendi.

03 Mayıs 1986 – Çernobil nükleer kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye’ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.

29 Mayıs 1986 – Kamuoyunda ‘Fak-Fuk-Fon’ olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Yasası, Meclis’te kabul edildi.

04 Ağustos 1986 – Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy’un erkek olduğuna karar verdi.

22 Ocak 1987 – Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye’de de başlatılmasını kararlaştırdı.

14 Şubat 1987 – Tunceli iline bağlı 234 köyde yaşayan 50 bin kişinin Mersin, Antalya, İzmir ve Muğla’ya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Karar 6931 sayılı Orman Kanunu’na ve Anayasa’nın 170. Maddesine dayanılarak alındı.

14 Nisan 1987 – Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye’nin AET’ye tam üyelik başvurusu Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans’a verildi.

19 Nisan 1987 – Simpsonlar televizyonda gösterime girdi.

08 Haziran 1987 – İstanbul’da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

10 Haziran 1987 – Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

02 Ağustos 1987 – Türkiye’de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.

28 Ağustos 1987 – Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

10 Eylül 1987 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım günü erken genel seçim yapılması kararı aldı. Türkiye 104 seçim bölgesine ayrıldı. En çok milletvekilini İstanbul (45), en az milletvekilini Bilecik (2) ve Hakkari (2) çıkartacaktı.

19 Eylül 1987 – 10. Akdeniz Oyunlarında Serbest Güreş Millî Takımı, 6 altın, 1 gümüş madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

08 Ocak 1988 – Bülent Ersoy’un sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. Operasyonla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy’un sahneye çıkmasına Emniyet Genel Müdürlüğü 7 yıldır izin vermiyordu.

25 Ocak 1988 – Türkiye, BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi’ni imzaladı.

28 Ocak 1988 – THY, iç hat seferlerinde sigara içilmesini yasakladı.

27 Şubat 1988 – Türkiye’de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü.

27 Nisan 1988 – Cardiff’te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.

29 Mayıs 1988 – İstanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapımı tamamlandı.

18 Haziran 1988 – Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ANAP büyük kongresinde, Kartal Demirağ’ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

03 Temmuz 1988 – İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

04 Ağustos 1988 – Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.

20 Ağustos 1988 – Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi.

30 Ağustos 1988 – Irak ordusundan kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığılmıştı. Hükümet sınırları açmaya karar verdi. Binlerce Kürt Hakkari’nin Çukurca ve Uludere ilçelerine sığındı.

31 Ağustos 1988 – Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp Sınır Kapısı açıldı.

20 Eylül 1988 – Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

10 Aralık 1988 – Türkiye’de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.

15 Ocak 1989 – Demokratik Sol Parti (DSP) genel başkanlığına Bülent Ecevit seçildi.

29 Mart 1989 – Londra’da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu.

18 Nisan 1989 – Türkiye’de ilk tüp bebek, İzmir’de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi’nde dünyaya geldi.

25 Mayıs 1989 – Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

12 Haziran 1989 – Bulgaristan’dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu.

14 Haziran 1989 – Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.

05 Temmuz 1989 – Televizyon dizisi Seinfeld’in ilk bölümü yayımlandı.

29 Temmuz 1989 – İran devlet başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsancani kazandı.

07 Ağustos 1989 – Milli Piyango İdaresi ‘Kazı-Kazan’ oyununu başlattı.

06 Aralık 1989 – BBC Televizyon kanalının Dünyanın en uzun süredir devam eden bilim kurgu dizisi olan Doctor Who’yu yayından kaldırdı. Bu Doctor Who Klasik Serisinin sonu oldu. 12 Mayıs 1996 tarihinde televizyon filmi yayına girdi. Günümüz serisi ise 26 Mart 2005 tarihinde gösterime girdi.

13 Ocak 1990 – Atatürk Barajı’nda su tutulmaya başlandı.

07 Şubat 1990 – SSCB’nin dağılması: Sovyetler Birliği Komünist Partisi güç monopolünü devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

01 Mart 1990 – Türkiye’nin ilk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

25 Nisan 1990 – ABD uzay mekiği Discovery’nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble’ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.

05 Mayıs 1990 – İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.

15 Mayıs 1990 – Vincent Van Gogh’un yapıtı ‘Doktor Gachet’nin Portresi’ adlı tablo, o güne kadar bir resim için ödenen en yüksek fiyatla, 82,5 milyon dolara satıldı.

22 Mayıs 1990 – Microsoft, Windows 3.0’ü piyasaya sürdü.

12 Haziran 1990 – Rusya Federasyonu resmen bağımsızlığını ilan etti.

15 Haziran 1990 – İstanbul’un ilk tüp bebeği doğdu.

30 Haziran 1990 – Doğu Almanya ve Batı Almanya ekonomilerini birleştirme kararı aldı.

19 Temmuz 1990 – New York Federal Mahkemesi, Karun Hazinesinin Türkiye’ye iadesi için açılan davada Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye’ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993’te Ankara’ya getirildi.

02 Ağustos 1990 – Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt’i işgal etti. Kuveyt Emiri Şeyh Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan’a kaçtı.

07 Ağustos 1990 – Kuveyt’in Irak birliklerince işgali üzerine, Amerika Birleşik Devletleri “Çöl Kalkanı” harekatını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan’a gönderildi.

08 Ağustos 1990 – Irak, Kuveyt’i işgal etti.

20 Eylül 1990 – Güney Osetya, Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan etti.

09 Ocak 1991 – Toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi ve tütün mamullerinin reklamının yapılması yasaklandı.

10 Ocak 1991 – Amerika Birleşik Devletleri, Irak’a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.

15 Ocak 1991 – Birleşmiş Milletler’in Irak’a Kuveyt’ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

16 Ocak 1991 – ABD Irak’a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.

17 Ocak 1991 – 2. Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt’teki hedefleri vurmalarıyla başladı. Irak, misilleme olarak İsrail’e 8 adet Scud füzesi yolladı.

18 Ocak 1991 – Irak, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine Scud füzesi attı.

25 Ocak 1991 – Bakanlar Kurulu, Kürtçe konuşma ve şarkı söylemeyi serbest bıraktı.

25 Şubat 1991 – Irak Kuveyt’ten çekilme kararını açıkladı. Böylece Amerikan birlikleri ve müttefik kuvvetlerin birlikte yürüttükleri “Çöl Fırtınası” harekatı sona erdi. 28 Şubat’ta ateşkes antlaşması imzalandı.

12 Nisan 1991 – Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Körfez Savaşı resmen sona erdi.

19 Mayıs 1991 – Hırvatistan’da referandum yapıldı. Halkın % 94’ü bağımsızlık için oy kullandı. Referanduma katılım oranı % 86 oldu.

13 Haziran 1991 – Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.

16 Haziran 1991 – Başbakan Yıldırım Akbulut istifasını Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a verdi.

17 Haziran 1991 – ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

20 Haziran 1991 – Alman Parlementosu, ülkenin başkentini Bonn’dan tekrar Berlin’e taşıma kararı aldı.

03 Temmuz 1991 – Çeçenistan Cumhuriyeti’nin ilan edilişi.

09 Temmuz 1991 – Güney Afrika, 30 yıl aradan sonra Olimpiyatlara tekrar kabul edildi.

10 Temmuz 1991 – Boris Yeltsin, Rusya devlet başkanı olarak göreve başladı.

20 Ağustos 1991 – Estonya, SSCB’den ayrıldı.

21 Ağustos 1991 – Letonya, Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etti.

23 Ağustos 1991 – Ermenistan, SSCB’den bağımsızlığını ilan etti.

25 Ağustos 1991 – Belarus, SSCB’den bağımsızlığını ilan etti.

28 Ağustos 1991 – Ukrayna, SSCB’den bağımsızlığını ilan etti.

31 Ağustos 1991 – Kırgızistan, SSCB’den bağımsızlığını ilan etti.

01 Eylül 1991 – Özbekistan bağımsızlığını ilan etti.

05 Eylül 1991 – Nelson Mandela, Güney Afrika’da başkan seçildi.

06 Eylül 1991 – Sovyetler Birliği’nden ayrılan Estonya, Letonya ve Litvanya resmen tanındı.

08 Eylül 1991 – Makedonya bağımsızlığını ilan etti.

08 Aralık 1991 – Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanları, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler.

11 Aralık 1991 – Avrupa Birliği ülkeleri, 1999’un para birliği için son tarih olacağını açıkladı.

15 Ocak 1992 – Avrupa’nın, Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlığını resmen tanıması üzerine Yugoslavya dağılmış oldu.

21 Ocak 1992 – İstanbul’da evlerde doğal gaz kullanılmaya başladı.

26 Şubat 1992 – Hocalı Katliamı Azerbaycan’ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar 613 Azeri’yi öldürdü.

27 Mayıs 1992 – Iğdır ve Ardahan il oldu.

18 Haziran 1992 – Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek “Yeşil Kart” uygulaması TBMM’de kabul edildi.

19 Haziran 1992 – 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.

02 Temmuz 1992 – Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York’ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi’nde Türkiye beşinci oldu.

28 Temmuz 1992 – Barselona’da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

30 Temmuz 1992 – Barselona’da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında 62 kiloda güreşçi Akif Pirim altın madalya kazandı.

11 Eylül 1992 – TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kuruldu.

09 Aralık 1992 – Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.

24 Ocak 1993 – Milliyetçi Çalışma Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi.

12 Nisan 1993 – Türkiye İnternet’e bağlandı.

16 Mayıs 1993 – DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, 244 oyla Türkiye’nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı oldu.

24 Mayıs 1993 – Eritre, Etiyopya’dan bağımsızlığını kazandı.

08 Haziran 1993 – Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

13 Haziran 1993 – Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP genel başkanlığına Tansu Çiller seçildi.

18 Haziran 1993 – Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey Bakü’yü terketti. Haydar Aliyev Azerbaycan cumhurbaşkanı oldu.

25 Haziran 1993 – Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.

02 Temmuz 1993 – Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37’si yanarak hayatını kaybetti.

12 Temmuz 1993 – Türkiye güzeli Arzum Onan Avrupa güzeli seçildi.

13 Temmuz 1993 – Diyarbakır’da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

09 Eylül 1993 – İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti.

24 Ocak 1994 – Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu Türksat 1A, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.

23 Şubat 1994 – Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

13 Nisan 1994 – Türkiye’de Radyo-Televizyon Üst Kurulu kuruldu.

16 Nisan 1994 – Kamuoyunda “RTÜK Yasası” diye bilinen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun” Meclis’de kabul edildi.

21 Nisan 1994 – İlk Güneş dışı gezegenler Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.

26 Nisan 1994 – Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62’sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

05 Mayıs 1994 – Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.

06 Mayıs 1994 – Manş Denizi’nin altından İngiltere ile Fransa’yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli açıldı.

10 Mayıs 1994 – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela göreve başladı.

16 Haziran 1994 – Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi’nin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5’i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi.

18 Haziran 1994 – Dünya Futbol Şampiyonası Amerika’da yapıldı. 18 Haziran günü final için Brezilya ve İtalya karşılaştı. Şampiyon penaltılarla belirlendi; kupayı Brezilya kazandı.

01 Temmuz 1994 – 27 yıllık sürgünü sona eren FKÖ lideri Yaser Arafat, Filistin’e geri döndü.

10 Ağustos 1994 – Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden fırlatıldı. Böylece Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.

02 Eylül 1994 – Halterci Naim Süleymanoğlu’na Uluslararası Olimpiyat Komitesi “Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü” verdi.

11 Aralık 1994 – Tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan’a, Rusya yüzlerce tank ve askerle girdi.

10 Ocak 1995 – TBMM televizyonu kuruldu ve oturumlar canlı olarak TRT-3’ten yayımlanmaya başladı.

18 Şubat 1995 – Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, CHP çatısı altında birleşti. SHP’li Hikmet Çetin oybirliğiyle genel başkan seçildi.

02 Mart 1995 – Yahoo! kuruldu.

06 Mart 1995 – Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı.

11 Nisan 1995 – Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Harran Ovası’na ilk su verildi.

16 Nisan 1995 – Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye silah ambargosu koydu. Ambargo 16 Nisan 1997’de kaldırıldı.

22 Nisan 1995 – Rauf Denktaş, üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanlığına seçildi.

26 Nisan 1995 – Türkiye’nin ilk kadın kaymakamları Elif Arslan ile Özlem Bozkurt görevlerine başladılar.

17 Mayıs 1995 – Nasuh Mahruki, Everest’in zirvesine çıkan ilk Türk oldu.

02 Haziran 1995 – Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.

08 Haziran 1995 – Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı.

11 Temmuz 1995 – Bosna Soykırımı: Ratko Miladiç komutasındaki Sırp ordusu, Bosna-Hersek’teki Srebrenitza Bölgesi’nde, toplamda yaklaşık 8.000 Boşnak’ın öldürüldüğü Srebrenitza Katliamı’nı gerçekleştirdi.

26 Temmuz 1995 – İstanbul Altın Borsası açıldı.

11 Ağustos 1995 – Suudi Arabistan’da 4 Türk vatandaşı kılıçla başı kesilerek idam edildi. 14 Ağustos’ta 2 Türk vatandaşı daha aynı yöntemle idam edildi. 17 Ağustos’ta Başbakan Tansu Çiller, idamların durdurulması için Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş’ı Suudi Arabistan’a özel elçi olarak gönderdi. 20 Ağustos’ta Suudi hükümeti idamları durdurduğunu açıkladı.

24 Ağustos 1995 – Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından dünyaya tanıtıldı.

03 Eylül 1995 – eBay kuruldu.

09 Eylül 1995 – Türkiye Güzeli Yeşim Palandüz, Dünya Güzeli seçildi.

20 Eylül 1995 – Deniz Baykal, Necdet Menzir’in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller’le yürüttüğü DYP-CHP koalisyon hükümetini bozdu. Tansu Çiller hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e verdi.

29 Aralık 1995 – Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı.

01 Ocak 1996 – Gümrük Birliği anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, Türkiye ile 15 Avrupa ülkesi arasında geçerli oldu.

25 Ocak 1996 – Rusya Federasyonu’nun Avrupa Konseyi’ne girişi.

27 Ocak 1996 – Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı.

10 Şubat 1996 – IBM’in süper bilgisayarı Deep Blue, Garry Kasparov’u satrançta yenmeyi başardı.

17 Şubat 1996 – Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.

18 Mayıs 1996 – Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, İzmit’te İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Demirel, olaydan yara almadan kurtuldu. Koruma Müdürü Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından yaralandı.

07 Haziran 1996 – Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan’a verildi.

13 Haziran 1996 – Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II. Kent Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

05 Temmuz 1996 – Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu.

08 Temmuz 1996 – Türkiye’de RP-DYP Koalisyon Hükümeti güvenoyu aldı; Refahyol dönemi başladı.

10 Temmuz 1996 – Türksat uydusu, Fransız Guyanası’ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.

31 Temmuz 1996 – Gazetelerin promosyon faaliyetlerini, yalnızca kültürel ürünlerle kısıtlayan yasa kabul edildi.

09 Ağustos 1996 – Boris Yeltsin yemin ederek, Rusya Federasyonu Başkanı olarak ikinci dönemine başladı.

15 Ağustos 1996 – Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kumarhane yasağı yasasını onayladı.

17 Ağustos 1996 – Rusya ile Çeçenistan arasında resmi olarak ateşkes antlaşması imzalandı.

28 Ağustos 1996 – Prens Charles ile Prenses Diana boşandılar.

07 Ocak 1997 – Demokrat Türkiye Partisi kuruldu, Hüsamettin Cindoruk partinin genel başkanlığına seçildi.

28 Ocak 1997 – Promosyon Yasası yürürlüğe girdi. Süreli yayın kuruluşları kültürel amaçlar dışında promosyon yapamayacak.

30 Ocak 1997 – Ankara Sincan’da Refah Partili belediyenin düzenlediği Kudüs Gecesi tepkiye yol açtı. Türkiye, Sincan’daki konuşması nedeniyle İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri’yi resmen protesto etti.

04 Şubat 1997 – Sincan Belediyesi’nin 2 Şubat’ta düzenlediği “Kudüs Gecesi”nin ardından, 15 tank ve 20 askeri zırhlı personel taşıyıcısı, Sincan’dan geçerek Yenikent’teki tatbikat alanına gitti.

23 Şubat 1997 – Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun, İskoçya’daki Roslin Enstitüsü’nde klonlandığı duyuruldu.

28 Şubat 1997 – Türkiye Millî Güvenlik Kurulu’nun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan kararlar alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK’da, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.

04 Mayıs 1997 – Eurovision Şarkı Yarışması’nda, Şebnem Paker’in seslendirdiği ‘Dinle’ adlı şarkı üçüncü oldu.

11 Mayıs 1997 – IBM’in süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası olarak kabul edilen Gary Kasparov’u yendi.

18 Haziran 1997 – Başbakan Necmettin Erbakan RP – DYP koalisyon hükümetinin istifasını, cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sundu.

28 Haziran 1997 – Mike Tyson, boks maçının üçüncü raundunda rakibi Evander Holyfield’in kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu.

30 Haziran 1997 – Birleşik Krallık, Hong Kong’un idaresini Çin’e bıraktı.

30 Haziran 1997 – J. K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter serisinin ilk kitabı basıldı.

04 Temmuz 1997 – NASA’nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars’ın yüzeyine indi.

06 Temmuz 1997 – Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı seçildi. Kongrede; Bahçeli 697, Tuğrul Türkeş 487 oy aldılar.

12 Temmuz 1997 – Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 55. hükümet güvenoyu aldı. Anasol-D olarak anılan koalisyon hükümeti ANAP, DSP, Demokratik Türkiye Partisi (DTP) ve 1 bağımsız üyeden oluşuyordu.

13 Ağustos 1997 – South Park isimli çizgi film yayına başladı.

16 Ağustos 1997 – İlköğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı, 242’ye karşı 277 oyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

25 Ağustos 1997 – Kasparov, IBM Deeper Blue 2’ye karşı 2-1 yenildi. Bu bir dünya satranç şampiyonunun bilgisayara yenildiği ilk karşılaşma oldu.

31 Ağustos 1997 – Prenses Diana ile arkadaşı Dodi Al Fayed, Paris’te bir trafik kazasında öldüler.

11 Aralık 1997 – Kyoto Protokolü (küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve ) imzaya açıldı

10 Ocak 1998 – Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi’nin kapatılmasına karar verdi.

11 Ocak 1998 – 19 Avrupa ülkesi, insan klonlanmasının yasaklanması konusunda anlaştılar.

07 Mayıs 1998 – Apple Imac’i piyasaya sundu.

07 Mayıs 1998 – Mercedes-Benz 40 milyar dolara Chrysler’ı satın aldı ve DaimlerChrysler ortaya çıktı.

25 Haziran 1998 – Microsoft, Windows 98’i piyasaya sürüldü.

05 Temmuz 1998 – Japonya, Mars’a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya’dan sonra üçüncü ülke oldu.

30 Temmuz 1998 – Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması YÖK Genel Kurulu’nda onaylandı.

18 Ağustos 1998 – Büyük jüriye ifade veren ABD Devlet Başkanı Bill Clinton, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile olan ilişkisini itiraf etti.

04 Eylül 1998 – Google, Stanford’da doktora yapan iki öğrenci Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu.

06 Aralık 1998 – Venezuella’da, Hugo Chávez Frías Başkan seçildi.

01 Ocak 1999 – Avrupa para birimi Euro yürürlüğe girdi (Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç ve Yunanistan hariç).

11 Ocak 1999 – Türkiye Cumhuriyeti’nin 56. Hükümeti kuruldu; Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık hükümeti. Bülent Ecevit 4. kez başbakan oldu.

15 Şubat 1999 – PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya’da yakalandı.

18 Nisan 1999 – Türkiye’de erken genel seçimler yapıldı: DSP birinci parti oldu.

22 Nisan 1999 – Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Deniz Baykal, 18 Nisan seçimlerinde partinin aldığı sonuç nedeniyle görevinden istifa etti. Türkiye’de seçim yenilgisinden sonra istifa eden ilk lider oldu.

02 Mayıs 1999 – Fazilet Partisi’nden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine türbanla katıldı. Olay TBMM’de protestolarla karşılandı.

28 Mayıs 1999 – 57’nci hükümet kuruldu. MHP, DSP ve Anavatan Partisi’nden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit oldu.

09 Haziran 1999 – Yugoslavya ve NATO, Kosova’da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran´da resmen sona erdirdi.

29 Temmuz 1999 – Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez bir başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton yalan ifade vermek suçundan 90.000 dolar ödemeye mahkûm edildi.

17 Ağustos 1999 – Kocaeli-Gölcük merkezli 7.6 şiddetindeki Marmara depreminde, resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve işyeri sayısı 245 bini aştı.

25 Ağustos 1999 – Kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında 7000 gün prim ödeme koşuluyla emekli olabilecekleri yasalaştı.

14 Eylül 1999 – YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda baş örtüsünü yasaklayan ortak karar aldı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da baş örtüsü yasağı konuldu.

12 Ocak 2000 – Hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, idama mahkûm edilen Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdılar.

17 Şubat 2000 – Microsoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü.

05 Mart 2000 – İnternet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı, Forbes Dergisi’nin en ünlü 100 kişisi arasına girdi.

25 Nisan 2000 – TBMM’de grubu bulunan beş siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak TBMM’ye sundu.

05 Mayıs 2000 – Anayasa Mahkemesi başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM’de yapılan oylamaların 3. turu sonunda, oylamaya katılan 517 milletvekilinden 330’unun oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. cumhurbaşkanı seçildi.

16 Mayıs 2000 – Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi, Ahmet Necdet Sezer’in cumhurbaşkanlığı görevine başlaması.

17 Mayıs 2000 – Galatasaray UEFA Kupasını kazanarak Avrupa’da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı.

19 Mayıs 2000 – Fiji’de, silahlı bir grup parlamento binasını basıp Başbakan Mahendra Chaudry ile 7 bakanı rehin alarak darbe yaptı.

01 Haziran 2000 – İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi. İşsizlik Sigortası’nın çalışma hayatına girmesiyle, Zorunlu Tasarruf uygulaması da sona erdi.

10 Haziran 2000 – Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz’da oğlu Beşar Esad getirildi.

13 Haziran 2000 – Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminden İtalya’da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye’ye iade edildi.

16 Haziran 2000 – 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e Devlet Şeref Madalyası verildi.

23 Temmuz 2000 – Yasemin Dalkılıç, su altı sporları “limitsiz dalış”ta 120, “limitli değişken ağırlıkla serbest dalış”ta ise 100 metre ile iki dünya rekoru kırdı.

10 Ağustos 2000 – Dünya nüfusu 6 milyara ulaştı.

15 Ağustos 2000 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ni imzaladı.

10 Ocak 2001 – Türksat 2A fırlatıldı.

19 Şubat 2001 – Millî Güvenlik Kurulu’nun Çankaya Köşkü’nde yapılan şubat ayı toplantısında, Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti.

27 Şubat 2001 – Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye çağırdı.

28 Nisan 2001 – Milyoner Dennis Tito, dünyanın ilk uzay turisti oldu.

06 Mayıs 2001 – Suriye’ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.

02 Haziran 2001 – Nepal kralı ve kraliçesi, prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

14 Haziran 2001 – Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996’da oluşturdukları Şanghay Beşlisi adlı yapılanmaya Özbekistan’ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü kuruldu.

20 Haziran 2001 – Pervez Müşerref Pakistan cumhurbaşkanı oldu.

22 Haziran 2001 – Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi’ni “Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı” olduğu gerekçesiyle kapattı.

02 Temmuz 2001 – Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan AbioCor ilk kez bir hastaya uygulandı.

14 Ağustos 2001 – Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.

11 Eylül 2001 – A.B.D. ‘de yaşanan 11 Eylül saldırılarında 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı.

11 Aralık 2001 – Çin, Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldı.

01 Ocak 2002 – Hollanda’da ötanaziyi yasallaştıran karar yürürlüğe girdi. Hollanda, ölümcül durumdaki hastalara hayatlarını sona erdirme hakkı veren ilk ülke oldu.

29 Haziran 2002 – Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda 3. oldu.

02 Temmuz 2002 – Steve Fossett tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.

12 Temmuz 2002 – Faslı askerlerin, Akdeniz`de yerleşimin olmadığı İspanya`ya ait küçük bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi, İspanya ve AB tarafından protesto edildi.

03 Ağustos 2002 – AB’ye uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla, savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında idam cezası kaldırıldı.

11 Ağustos 2002 – Almanya’nın Münih kentindeki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, altın madalya kazandı.

17 Eylül 2002 – Bakü-Ceyhan Boru Hattı’nın temeli Türkiye cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze tarafından atıldı.

07 Aralık 2002 – Londra’da 51’incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.

09 Ocak 2003 – Aile mahkemeleri kuruldu.

14 Şubat 2003 – Dolly (koyun) , Dünya’da klonlanan ilk memeli öldü (d. 1996)

24 Mayıs 2003 – Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener kazandı.

01 Haziran 2003 – Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Üç Boğaz Barajı’nda su tutulmasına başlandı.

01 Temmuz 2003 – Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören 6’ncı protokolünü onayladı.

04 Temmuz 2003 – Kuzey Irak’ta Çuval olayı (veya Çuval hadisesi, İngilizcede: The Hood event) meydana geldi ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

14 Temmuz 2003 – ABD Hükümeti, üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan “51. Bölge”nin varlığını kabul etti.

10 Aralık 2003 – İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü’nü alan ilk müslüman kadın oldu.

31 Ocak 2004 – TL’den 6 sıfır atılması ve Türkiye Cumhuriyeti devleti para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa, Resmi Gazete’de yayımlandı.

04 Şubat 2004 – Facebook kuruldu

29 Mart 2004 – Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO’ya kabul edildiler.

01 Mayıs 2004 – On ülkenin AB’ye katılması: Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya

15 Mayıs 2004 – İstanbul’da yapılan 49. Eurovision Şarkı Yarışması’nda, Ruslana, Ukrayna’ya ilk birinciliği getirdi.

21 Mayıs 2004 – Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

11 Haziran 2004 – Elvan Abeylegesse, Golden League yarışmasında Norveç’in Bergen kentinde koştuğu 5000 metre yarışındaki 14:24.68’lik derecesiyle 7 yıldır kırılamayan 5000 metre Dünya rekorunu kırdı ve Dünya rekoru kıran ilk Türk atlet oldu.

01 Ocak 2005 – Türk Lirası’ndan (TL) 6 sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girdi.

16 Ocak 2005 – Adriana Iliescu, 66 yaşında doğum yaparak dünyanın en yaşlı annesi unvanını aldı.

05 Ocak 2005 – Bilinen en büyük cüce gezegen Eris keşfedildi.

15 Şubat 2005 – Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

30 Mart 2005 – Kabahatler Yasa Tasarısı, TBMM’de kabul edildi.

31 Mart 2005 – Makemake (cüce gezegen) Michael E. Brown liderliğindeki bir ekip tarafından keşfedildi

25 Mayıs 2005 – Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol verildi.

12 Haziran 2005 – Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’na ilk petrol verildi.

29 Temmuz 2005 – Astronomlar Güneş Sistemi’nde Eris adını verdikleri bir cüce gezegen keşfettiklerini duyurdular.

04 Ağustos 2005 – Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

18 Eylül 2005 – Afganistan’da 1969’dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapıldı.

03 Şubat 2006 – TRT Ankara ve İstanbul’da karasal sayısal televizyon yayınına başladı.

21 Haziran 2006 – Plüton’un yeni keşfedilen uydularına Nix ve Hydra adları verildi.

22 Haziran 2006 – Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne kabul edildi.

28 Haziran 2006 – Karadağ, Birleşmiş Milletler’e 192. üye ülke olarak kabul edildi.

24 Ağustos 2006 – Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Plüton’un “cüce gezegen” olduğuna karar verdi.

13 Ocak 2007 – Dünyanın ilk tüp bebeği olarak 1978’de sezaryenle dünyaya getirilen Louise Brown, doğal yoldan doğum yaptı.

24 Nisan 2007 – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanlığına aday göstereceklerini açıkladı. Abdullah Gül de Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM Başkanlığına başvurdu.

27 Nisan 2007 – Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı. (e-muhtıra olarak ta bilinir)

27 Mayıs 2007 – Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki DYP, eski Demokrat Parti’nin adını aldı.

22 Temmuz 2007 – Türkiye genel seçimleri yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, % 46,66 oy oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve tekrar tek başına iktidar oldu.

06 Ağustos 2007 – Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.

28 Ağustos 2007 – Abdullah Gül 339 oyla TBMM tarafından 11.Cumhurbaşkanı seçildi.

21 Haziran 2008 – MEB `in hazırlamış olduğu 6. sınıf SBS ilk kez yapıldı.

22 Haziran 2008 – MEB’in hazırlamış olduğu 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı ilk kez yapıldı.

30 Temmuz 2008 – Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisine açılan kapatma davası reddedildi.

18 Ağustos 2008 – Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref muhalefet baskısı nedeniyle istifa etti.

19 Ağustos 2008 – Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erbakan’ın Ev hapsi cezasını affetti.

10 Eylül 2008 – İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN’de yüzyılın deneyi olarak bilinen ATLAS deneyi başladı.

09 Ocak 2009 – Nazım Hikmet’in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 1951 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

29 Mart 2009 – Türkiye’de yerel seçimler gerçekleşti.

04 Haziran 2009 – Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti’den istifa etti.

19 Temmuz 2009 – Tüm Lokanta , Cafe vb. kapalı alanlarda sigara yasağı uygulaması başladı.

30 Temmuz 2009 – 3G Türkiye’de resmi olarak kullanılmaya başlandı.

04 Ocak 2010 – Dubai’de bulunan Burç Halife’nin inşaatı tamamlandı ve dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını elde etti. 828 m. yüksekliğindedir.

27 Ocak 2010 – Apple’ın patronu Steve Jobs, aylardır beklenen taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefon arası çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı iPad’i tanıttı.

10 Mayıs 2010 – Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa ettiğini açıkladı.

22 Mayıs 2010 – CHP 33. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin oyu ile CHP Genel Başkanlığına resmen aday gösterildi.

31 Mayıs 2010 – İsrail ordusu, Türkiye’den hareket eden İHH (İnsani Yardım Vakfı)’nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu desteklediğini açıkladı.

31 Ağustos 2010 – Irak Savaşı, ABD başkanı Barack Obama’nın konuşmasıyla resmen bitti.

12 Eylül 2010 – Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak ‘evet’ kararı çıktı.

27 Şubat 2011 – Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi vefat etti (d. 1926)

02 Mayıs 2011 – Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’nin Pakistan’ın Abbottabad şehrinde açtığı ateş sonucu Usame bin Ladin öldürüldü.

06 Haziran 2011 – Apple Kaliforniya’da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud’un lansmanını yaptı.

12 Haziran 2011 – Türkiye’de 2011 TBMM Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.

23 Ağustos 2011 – Libya’daki Kaddafi rejimi sona erdi.

10 Ocak 2012 – Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın “şüpheli” olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, Evren ve Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

09 Temmuz 2011 – Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti.

09 Eylül 2011 – Dünya’nın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı.

21 Ocak 2012 – Türkiye’de ilk yüz nakli gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2013 – Taksim Gezi Parkı olayları başladı.

01 Temmuz 2013 – Hırvatistan, AB üyesi oldu.

03 Temmuz 2013 – Mısır’da darbe: Ordu yönetime el koydu.

10 Ağustos 2014 – 12. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi.

07 Haziran 2015 – Türkiye’de genel seçimler yapıldı.

14 Temmuz 2015 – New Horizons (Yeni Ufuklar) adlı uzay aracı Plüton’a vardı.

12 Temmuz 2016 – Yerli eğitim uçağımız Hürkuş, Avrupa’dan sertifika alan ilk Türk uçağı oldu.

15 Temmuz 2016 – TSK’daki bir grup asker tarafından askeri darbe teşebbüsünde bulunuldu. Türk Milletinin cesur mücadelesi ile kalkışma bastırıldı.

Dünya Tarihinin Güçlü Orduları:

Facebook Yorumları