İslami İçerik içeriğine geri dön

Tesbihatların Anlamı

Allahu Ekber.
– Allah en büyüktür.

Sübhane Rabbiyel Azim.
– Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Semiallahulimen hamideh.
– Allah kendisine hamd edenleri işitti.

Rabbena leke’l-hamd.
– Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

Sübhane Rabbiye’l-ala.
– Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah.
– Allah’ın selamı üzerinize olsun.

Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram.
– Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

Ala Resulina Muhammedin salâvat.
– Salat Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.

Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
– Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur veAllah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

Subhanallah.
– Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.

Elhamdülillah.
– Hamd Allah’adır.

Lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdüala külli vehüve şey’in kadir.
– Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab.
– Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

Âmin.
– (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

Facebook Yorumları