İslami İçerik içeriğine geri dön

Namaz Surelerinin Mealleri

FATİHA SÛRESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla:
Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
O Rahman ve Rahim’dir, Din Gününün sahibidir.
Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

ASR SÛRESİ
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).

HÜMEZE SÛRESİ
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!
O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.
Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır.
Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

FİL SÛRESİ
Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.

KUREYŞ SÛRESİ
Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

MA’UN SÛRESİ
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!
İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

KEVSER SÛRESİ
Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

KAFİRUN SÛRESİ
De ki: “Ey Kâfirler!”
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”
“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

NASR SÛRESİ
Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

TEBBET SÛRESİ
Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
O, bir alevli ateşe girecektir.
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

İHLAS SÛRESİ
De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

FELAK SÛRESİ
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

NAS SÛRESİ
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

Facebook Yorumları