Kamu İşleri içeriğine geri dön

Yargı Kararları

Boş bulunan kadroların kural olarak görevlendirme suretiyle doldurulamayacağı

Dilekçenin kabul edilmemesi ve süresinde cevaplanmamasıyla görevin kötüye kullanıldığı

Görevlendirmenin bir üst kadroya atanmada hizmet süresi koşulunu sağlamayacağı

İptal kararının geç uygulanmasından doğan zararın idarece karşılanması

İptal kararlarının işlemin kurulduğu tarihten geçerli olduğu

Kamu görevlilerinin en verimli olduğu yerde çalıştırılmasının kamu yararına uygun olduğu

Kanunla Verilen Yetkinin Başka Makamca Kullanılamayacağı

Kararların aynen ve gecikmeksizin uygulanmasının zorunlu olduğu

Kararların bütün sonuçlarıyla uygulanması gerektiği, aksinin hizmet kusuru olduğu ve tazmininin gerekeceği

Maddi ve manevi tazminatın amaç ve kapsamlarının farklı olduğu

Manevi tazminata hükmedilmesi için ağır hizmet kusuruna gerek olmadığı

Memurların kadro görevleri dışında çalıştırılamayacağı

Sınav açılmayan, sınavdan sonra boşalan kadrolara atama yapılamayacağı

Sicilin olumsuz doldurulması için somut bilgi ve belge gerektiği

Yargı kararını etkisiz kılmanın görevi kötüye kullanma suçunun oluşturacağı

Facebook Yorumları