Kamu İşleri içeriğine geri dön

Personel İşleri

2018 Yılı İçin Mali Pratik Bilgiler

Damga Vergisi Oranları:

2018 takvim yılında uygulanmak üzere;
– İhale kararları: Binde 5,69
– Mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler: Binde 9,48
– Maaş, huzur hakkı, ikramiye, harcırah vb.hizmet karşılığı alınan paralar: Binde 7,59

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere;
– 14.800 TL’ye kadar: % 15

– 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20

– 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası % 27

– 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası % 35

Sakatlık İndirimi Tutarları:
2018 takvim yılında uygulanmak üzere;
– Birinci derece sakatlar için: 1.000 TL
– İkinci derece sakatlar için: 530 TL
– Üçüncü derece sakatlar için: 240 TL olarak tespit edilmiştir.

Harcırah Miktarları – 2018 Gündelik

Kadrosu 1-4 arası olan Memur ve Hizmetliler için: 39,85 TL
Kadrosu 5-15 arası olan Memur ve Hizmetliler için: 38,75 TL

Arazi Üzerindekilere Tazminat Miktarları – 2018 Gündelik

Maden işlerinde, toprak işlerinde, orman sınırlama işlerinde, tapulama işlerinde, seyir ve hidrografi işlerinde arazide çalışanlardan;
Kadrosu 1-4 arası olanlar: 15,80 TL
Kadrosu 5-15 arası olanlar: 15,25 TL

Facebook Yorumları