Kamu İşleri içeriğine geri dön

Mevzuat

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın güncel hali için burayı tıklayınız.

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un güncel hali için burayı tıklayınız.

• 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un güncel hali için burayı tıklayınız.

• 6639 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un güncel hali için burayı tıklayınız.

• 638 sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin güncel hali için burayı tıklayınız.

• 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un güncel hali için burayı tıklayınız.

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un güncel hali için burayı tıklayınız.

• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun güncel hali için burayı tıklayınız.

• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in güncel hali için burayı tıklayınız.

• Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in güncel hali için burayı tıklayınız.

• Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği’nin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in güncel hali için burayı tıklayınız.

• Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Gençlik Ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatı Ulusal Ve Uluslar Arası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin güncel hali için burayı tıklayınız.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin güncel hali için burayı tıklayınız.

• F Klavye Genelgesi ‘nin güncel hali için burayı tıklayınız.

Facebook Yorumları