Hoşgeldiniz…

Bu internet sitesi;

Down sendromu, serebral palsi ve tip-1 diyabet alanlarındaki çalışma ve tecrübelerden elde edilen uygulama bilgilerinin paylaşılarak bu alana yeni adım atmış olan kişi ve ailelere pratik bilgilendirme yapılması;

Dezavantajlı grupların yaşamsal zorlukları hakkında farkındalık oluşturulması;

Danışmanlık bağı içerisinde bulunulan kişilerle iletişim, erişim ve paylaşım alternatifi oluşturması;

Kamusal işleyiş mantığı içerisinde idari, mali ve yargısal süreçlerle ilgili uygulama bilgilerinin paylaşılması ve pratik bilgilendirme yapılması;

Çocukların kaynağa dayalı olarak eğlenerek bilgilendirilmesi;

Farklı kategorilerdeki işitsel, görsel, teknolojik ve metinsel içeriklerin paylaşılması;

amaçlarıyla hazırlanmıştır.