Hoşgeldiniz…

Bu internet sitesi;

Dezavantajlı grupların yaşamsal zorluklarına yönelik farkındalık oluşturulması;

Down sendromu, serebral palsi ve tip-1 diyabet alanlarındaki çalışma ve tecrübelerden elde edilen uygulama bilgilerinin paylaşılarak bu alana yeni adım atmış olan kişi ve ailelere pratik bilgilendirme yapılması;

Çocukların kaynağa dayalı olarak eğlenerek bilgilendirilebilmesi;

Kamusal işleyiş mantığı çerçevesinde idari, mali ve adli süreçlerle ilgili pratik uygulama bilgilerinin paylaşılması;

Danışmanlık bağı içerisinde bulunulan kişilerle iletişim ve paylaşım alternatifi oluşturulması;

İşitsel, görsel, teknolojik ve metinsel bazı içeriklerin paylaşılması;

amaçlarıyla hazırlanmıştır.